nieuws

Werkloosheid in de bouw

bouwbreed

Volgens de bijgestelde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zal de werkloosheid in Nederland vanaf nu tot in 2010 stijgen met rond 200.000 personen. Daarmee zal 6,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk zitten. Nu is dat nog 4 procent en dat correspondeert met rond 300.000 werklozen. Interessant zou zijn te weten in welke bedrijfstakken de werkloosheid neerslaat. Van oudsher doet de bouw bij een inzinkende conjunctuur flink mee. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) hield het begin vorige maand voor de genoemde periode op een daling van het aantal arbeidsplaatsen in de bouw met 25.000.

Volgens de bijgestelde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zal de werkloosheid in Nederland vanaf nu tot in 2010 stijgen met rond 200.000 personen. Daarmee zal 6,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk zitten. Nu is dat nog 4 procent en dat correspondeert met rond 300.000 werklozen. Interessant zou zijn te weten in welke bedrijfstakken de werkloosheid neerslaat. Van oudsher doet de bouw bij een inzinkende conjunctuur flink mee. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) hield het begin vorige maand voor de genoemde periode op een daling van het aantal arbeidsplaatsen in de bouw met 25.000.
Zou dit ook tot een evenredige toeneming van het aantal werklozen leiden? Daarover doen verschillende verhalen de ronde. Vicepremier Wouter Bos betrok de mogelijke werkloosheid in de bouw bij zijn afweging om al of niet in te gaan op de voorstellen van partijen in de bouw om de bouwproductie te stimuleren. Daarbij was het punt niet of misschien nuttige of noodzakelijke bouwprojecten niet van de grond zouden komen in de nabije toekomst. Hij wees op de gespannen arbeidsmarkt in de bouw in de afgelopen jaren en op de inschakeling van veel bouwplaatspersoneel uit de nieuwe EU-landen. Dit, gevoegd bij het forse aantal flexbanen in de sector, zou maken dat het met de stijging van de werkloosheid in de bouw wel zal loslopen. Oost-Europese flexwerkers zijn daarmee de smeerolie op de arbeidsmarkt in goede tijden, in slechte tijden is daar even geen behoefte aan. De opvatting van Bos is kabinetsbeleid. En gaat er kennelijk van uit dat de teruglopende werkgelegenheid in de bouw niet zozeer in Nederland, maar ergens anders in Europa zichtbaar zal worden. Vanuit Ierland en Engeland – landen die ons voorgingen in de krimp – zijn al heel wat Polen naar hun vaderland teruggekeerd.
Zal de werkloosheid ook de vaste kern in de bedrijven raken? De aankondiging van de voorgenomen inkrimping bij Heijmans zou in deze richting kunnen wijzen. Historisch gezien is de inkrimping van het aantal banen in de bouw meestal een geleidelijk proces. Het gaat bij de vele bedrijven vaak met een paar mensen tegelijk als gevolg van een gebrek aan orders. Spectaculaire sluitingen of grote aantallen bij één bedrijf komen sporadisch voor. Veel afvloeiing verloopt via onderaannemers. Opeens kunnen de aantallen dan heel groot worden. De prognoses van EIB en CPB wijzen niet in die richting. De gedachte is dat in 2010 het tij zal keren om weer tot een beperkte groei te komen. De adviseurs van het CPB laten onbesproken of een stimulerend beleid moet worden gevoerd. Tussen de regels door wordt de indruk gewekt dat de beste remedie voorlopig is om even af te wachten op een spontane opleving. De bouw vindt bij het CPB geen aanknopingspunten om haar pleidooi voor maatregelen in de fiscale sfeer kracht bij te zetten. De verhandeling over het begrotingstekort is duidelijk. Ruimte voor stimulering is er niet.

Reageer op dit artikel