nieuws

Venetië pas na uitvoering Mose veilig

bouwbreed

De wateroverlast in Venetië heeft één gelukkige bijkomstigheid: de hele wereld is ervan doordrongen dat het risico op herhaling groot is. De regering-Berlusconi heeft direct alarm geslagen en eindelijk krijgt het project Mose volledige voorrang.

Technici van het bouwkundig bureau, Consorzio Venezia Nuova, om de hoek bij het San Marcoplein, praten maar al te graag, zeker met de buitenlandse pers. Als we maar geen namen noemen, vanwege politieke kwetsbaarheid.
De architect legt uit hoe Italië sinds de overstroming in 1966 met vooral grote schade aan de steden Venetië en Florence, met een masterplan is begonnen om herhaling te voorkomen. Het project Mose waarvan de uitvoering in 2003 begon, is de slotfase van een geheel aan maatregelen. Het project werd geraamd op ruim 4 miljard euro, waarvan de helft al is betaald. Minister Altero Matteoli van infrastructuur heeft nu onmiddellijk 800.000 euro extra beloofd. De voltooiing staat gepland voor 2014.

Huidige stand

Trots geeft de deskundige woordvoerder aan hoe voortvarend de werkzaamheden verlopen. “Op het ogenblik is ongeveer 50 procent van het project gerealiseerd. De basis voor het Mose-project bestaat uit totaal 50 kilometer kustbescherming. De enorme lengte is het logische gevolg van de grillige kustlijn rond de lagune van de stad, met zijn drie openingen naar zee.
Het betreft werkzaamheden, overwegend uitgevoerd als dijkvormige constructies, die zorgen voor totale reconstructie en verbetering van de kustbescherming voor Venetië. Dat betekent onder meer uitgebreide strekdammen bij de drie zeegaten om de zware zeestromingen op te vangen. Deze voorzieningen zijn al geheel gerealiseerd en vormden de afgelopen dagen gelukkig een veel grotere bescherming dan voorheen. “Maar het probleem van de extra hoge waterstanden kan alleen door de Mose-constructie worden ondervangen. Schrijf dat maar op met een uitroepteken!”
Doelstelling is om uitsluitend bij extreme stijging van de zeespiegel de drie zeemondingen tijdelijk af te sluiten. Het gekozen middel bestaat uit een serie aaneengesloten stalen kleppen. Deze holle constructies zijn onder normale omstandigheden gevuld met water en blijven daardoor volledig vlak in hun fundament op de zeebodem liggen. Als dat nodig is, zorgen pompen ervoor dat de watervulling wordt onttrokken en binnenstromende lucht de kleppen in een schuine stand omhoog drukken. Daarbij komt de rand enkele meters boven de hoogst denkbare waterstand te staan, die zo ter plaatse als zeewering functioneert. Voorzien is dat deze afdichting meerdere keren per jaar nodig is, los van excessen zoals zich er nu weer een heeft voorgedaan.
Tegen de tijdelijke afsluiting is zeer veel verweer geweest van milieuorganisaties, die vreesden voor de nadelige invloeden voor de flora en fauna in de lagune. Dit is inmiddels volledig weerlegd door wetenschappelijke rapporten, zodat ook van deze zijde de Mose-afdichting niet meer kan worden afgeremd.
De expert besluit: “Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de constructie van de funderingen die de Mose-kleppen moeten verankeren op de zeebodem. Hiervoor zijn bij de verschillende kustopeningen van Lido, Mallamocco en Chioggia, speciale bouwputten aangelegd. De bedoeling is om hier de verschillende voeten van gewapend beton te prefabriceren. Deze zullen vervolgens naar hun definitieve bestemming worden versleept.”

Sluizen

Om te garanderen dat er ook bij hoge waterstanden normale doorgang van schepen kan plaatsvinden worden separate sluizen gebouwd. Deze werkzaamheden zijn al een eind op streek. Uiteraard zijn deze van groot belang ook tijdens de realisatie van de Mose-afsluiting.
De bevolking van Venetië heeft de afgelopen dagen een beroep op haar eigen uithoudingsvermogen moeten doen. Met een waterstand van 156 centimeter op het hoofdplein, is het voor toeristen grappig om mensen te zien waterskiën. De schade aan de panden echter treft de stad zwaar. Er wordt jaarlijks zowel particulier als door de gemeente veel geïnvesteerd in de restauratie van de zeventiende-eeuwse grachtenpanden. Met speciale afwerkingen krijgen bijna al die huizen een extra afweerlaag tegen water.

Reageer op dit artikel