nieuws

Uitblijven btw-verla ging kost miljarden

bouwbreed Premium

De Nederlandse overheid loopt vele miljarden euro’s mis als er geen btw-verlaging voor bouwactiviteiten wordt doorgevoerd. Dat heeft brancheorganisatie Bouwend Nederland berekend.

Volgens de brancheorganisatie zal bij het uitblijven van maatregelen de bouwproductie zeker inzakken. Een daling van 1 procent zal al leiden tot derving van de btw-inkomsten van ongeveer 1 miljard euro.
De staatskas loopt nog eens tot 1,5 miljard euro mis doordat er minder loonbelasting binnenkomt. Een bouwproductiedaling gaat immers gepaard met een verlies aan werkgelegenheid. Bovendien zullen de uitgaven voor uitkeringen toenemen.
Gaat het kabinet wel over tot een aanpassing van het btw-tarief dan leidt dat in het slechtste geval – een verlaging van 19 naar 6 procent – tot een inkomstenderving voor de overheid van 4,5 miljard euro.
De winst van een dergelijke verlaging is echter dat er geen extra uitgaven nodig zijn voor werkloosheidsuitkeringen. Bovendien blijven de inkomsten van de bouwbedrijven op peil, hetgeen weer belastingcenten in het laatje brengt.
“Ook kan de koopkracht onder werknemers in de sector overeind blijven”, aldus Bouwend Nederland. “Daardoor krijgt de economie weer een impuls.”

Renovatie

De brancheorganisatie pleit al langer voor een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor renovatie en onderhoud aan woningen en energiebesparende maatregelen aan gebouwen. Volgens haar is er geen beter moment voor een btw-bijstelling dan nu. Als gevolg van de kredietcrisis lopen de investeringen fors terug. Bouwbedrijven zien daardoor de omvang van hun orderboeken langzaam maar zeker teruglopen.
Bouwend Nederland benadrukt dat de Europese Commissie een btw-verlaging zeker niet zal tegenhouden. In een poging de investeringen positief te beïnvloeden schiep ‘Brussel’ eind vorige maand al ruimte voor een aanpassing van het btw-tarief.
Minister Bos van Financiën staat vooralsnog negatief tegenover een btw-verlaging voor de bouw. Volgens de bewindsman wegen de kosten niet op tegen de baten.

Reageer op dit artikel