nieuws

Tweede sluis in IJmuiden al snel nodig

bouwbreed

De door Amsterdam zo gewenste tweede zeesluis bij IJmuiden lijkt een stap dichterbij nu Rijkswaterstaat concludeert dat de huidige sluis al over drie jaar zijn maximale capaciteit bereikt.

In de deze week uitgelekte ‘MIRT-Verkenning zeetoegang IJmond’, die in opdracht van Rijkswaterstaat door Witteveen+Bos is uitgevoerd, is te lezen dat een nieuwe en grotere zeessluis er al in 2012 zou moeten liggen.
Het huidige sluizencomplex is berekend op een volume van 90 tot 95 miljoen ton en dat tonnage zal snel worden gehaald, zo is te lezen in de studie waarvoor het Centraal Planbureau (CPB) een second opinion uitvoerde.
De Amsterdamse haven kan met een nieuwe sluis twee keer zo groot worden als nu. Rijkswaterstaat gaat in de studie uit van een tweede sluis van 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diep. De huidige Amsterdamse zeesluis meet 400 meter bij 50 meter en is 15 meter diep.

Beperkt

Alternatieve oplossingen voor het capaciteitsprobleem in de sluis bij IJmuiden, zoals nulgroei, blijken maar beperkt effect te hebben. Ook de oplossing waarbij zandoverslag in de toekomst niet met binnenvaartschepen, maar via pijpleidingen wordt afgewikkeld, levert maar tijdelijk (maximaal twee jaar) lucht op. De kosten voor de nieuwe kolk zijn in de MIRT-verkenning geraamd op 632 miljoen euro. Vervanging van de bestaande Noordersluis met een vergelijkbaar complex zou 418 miljoen euro kosten.
Minister Eurlings (verkeer) zei in de Tweede Kamer “niet negatief tegenover een tweede sluis te staan”. Wel wilde hij nog nader onderzoek naar de totale businesscase. Vooral uitbreiding van de haven is duur.

Reageer op dit artikel