nieuws

Traditioneel bestek nog steeds meest gebruikt

bouwbreed Premium

Het midden- en kleinbedrijf in de infrasector behaalt nog steeds zo’n 80 procent van de omzet uit traditionele bestekken. Moderne contractvormen blijven een uitzondering.

Mkb-bedrijven halen 7 procent van hun omzet uit design 0x26 constructcontracten en 4 procent uit prestatiebestekken. Nog eens 7 procent komt van andere contractvormen waaronder een-op-een verkeer. De rest komt uit traditionele bestekken, blijkt uit onderzoek van Avante Consultancy in opdracht van MKB Infra. Opvallend is dat de omzet voor 82 procent wordt behaald als hoofdaannemer. Slechts 9 procent wordt als onderaannemer binnengehaald en hetzelfde percentage in combinatie.
Moderne contractvormen komen het meeste voor bij middenbedrijven met een omzet van meer dan 35 miljoen euro. Die categorie behaalde nog 14 procent van de omzet uit prestatiebestekken en 12 procent uit design 0x26 construct. Traditionele bestekken komen hier ‘slechts’ bij 52 procent van de omzet voor.
Op zich bevestigen deze cijfers eerder onderzoek van de TU Twente waaruit bleek dat vooral gemeenten vasthouden aan traditionele aanbestedingsvormen. Van de omzet die mkb-bedrijven in de publieke sector behalen, is 73 procent afkomstig van gemeenten. Rijkswaterstaat is goed voor 11 procent van de omzet, waterschappen voor 9 procent en provincies voor 7 procent. De omzet van kleine en middelgrote infrabedrijven komt voor 81 procent uit de publieke sector. De 19 procent van de omzet uit de private sector wordt voor bijna 60 procent in een-op-een verkeer binnengehaald.Als al moderne contractvormen worden toegepast, is ook dan de laagste prijs vaak het gunningscriterium. Bij 85 procent van de omzet blijken opdrachtgevers te selecteren op dat criterium. Selectie op basis van economisch meest voordelige inschrijving wordt slechts in 9 procent van de omzet toegepast. In de resterende 7 procent van de omzet, werden andere selectiecriteria toegepast.

Opvallend

Bij de lidbedrijven van MKB Infra werken gemiddeld 67 personen in vaste dienst. Bijna de helft daarvan is bouwplaatspersoneel en ruim 35 procent uta-personeel. Opvallend daarbij is dat grotere bedrijven niet per definitie meer vast personeel in dienst hebben. Kennelijk besteden ze meer werk uit.
Minder dan 20 procent van de personeelskrachten wordt extern ingehuurd, dit is exclusief collegiaal in- en uitlenen. In 70 procent van de gevallen gaat het daarbij om zzp’ers.

Reageer op dit artikel