nieuws

SSLqBouw moet energiebesparing bij nieuwbouw garanderen’

bouwbreed Premium

Banken zijn te voorzichtig bij het financieren van investeringen in energiezuinige nieuwbouwwoningen. Als de bouwsector energiegaranties geeft, kan dit probleem opgelost worden.

Dat stelt Bas van de Griendt, milieumanager bij Bouwfonds Property Development, onderdeel van Rabo Vastgoedgroep. Het bouwen van energiezuinige nieuwbouwwoningen komt nog onvoldoende op gang, vindt hij. Iedereen wil wel, maar weinig partijen zijn bereid ervoor te betalen. “Er is sprake van marktfalen”, meent Van de Griendt. Want waarom lukt energiebesparing in commercieel vastgoed vaak wel, en bij de bouw van nieuwbouwwoningen nauwelijks? Hij heeft wel een verklaring. “Opdrachtgevers van commercieel vastgoed zijn goed geïnformeerd en waarderen de extra milieuinvesteringen; ze weten dat het uiteindelijk geld oplevert.”
Bij nieuwbouwwoningen ligt dat anders. “Consumenten hebben veel minder kennis. Misschien zou het goed zijn als iemand voor de belangen van de consument op zou komen.” Zo zou energiebesparing ook van onderop gestimuleerd kunnen worden. Door het gebrek aan kennis bij consumenten zijn het vooral overheid en ontwikkelaars die de mate van energiebesparing bepalen, ziet Van der Griendt. “Hoewel de wettelijke eisen voor nieuwbouwwoningen de afgelopen jaren zijn opgeschroefd, zijn ontwikkelaars vooral gefixeerd op kosten.” Een nieuwbouwwoning moet vooral verkoopbaar blijven. Dat je met extra investeringen van zo’n 10 à 20.000 euro uiteindelijk geld kunt verdienen, wordt onvoldoende meegewogen, meent Van de Griendt.
Bij corporaties ligt dat anders. Investeren is logischer. Van de Griendt: “Zij hebben een langetermijnrelatie met de bewoners. Als exploitant van woningen kunnen ze het geld op lange termijn terugverdienen.”
De ontwikkelaars en bouwers die wel willen, hebben nog een drempel te nemen: het geld. Wie betaalt de extra investeringen? Consumenten lopen nog niet warm voor energie en klimaat. Ze hikken tegen extra aflossing en rente. Zelfs corporaties kunnen hun investeringen ook maar beperkt verwerken in huurstijgingen. Daar ligt een schone taak voor banken en andere financiers, meent Van de Griendt. De duurzame investering brengt uiteindelijk geld in het laatje. Liefst is de investering kostenneutraal. Dat wil zeggen: de besparing is minstens gelijk aan de rente en aflossing van de investering.

Waarderen

Van de Griendt wil daarom dat banken en ontwikkelaars de investering “waarderen”. Banken moeten geld durven steken…. aan in projectontwikkelaars en huizenkopers met ambitieuze nieuwbouwplannen. De praktijk is nu dat banken niet naar de totale woonlasten kijken, ze lenen daardoor geen euro extra uit.
Door rekening te houden met wat bewoners besparen, moet het mogelijk zijn om een hogere hypotheek te geven. Immers: de besparing aan energiekosten kan weer uitgegeven worden aan aflossing en rente.
Banken moeten wat Van de Griendt betreft samen met projectontwikkelaars financiële constructies bedenken die het investeren voor projectontwikkelaars in energiebesparing eenvoudiger maakt. “Dat gaat verder dan de korting die banken geven met een klimaathypotheek.”
Daarvoor is het nodig dat de hele bouwketen een bepaalde mate van energiebesparing garandeert. Van de Griendt verwijst naar de bouw van appartementen in het Amersfoortse Vathorst. “Daar waren de installaties niet goed ingeregeld, waardoor van de voorgestelde energiebesparing weinig terecht kwam.”
Van de Griendt noemt een woningbouwproject in Veenendaal-Oost als voorbeeld van hoe het moet. Daar zullen 1.250 woningen worden aangesloten op een collectieve duurzame energievoorziening: een warmtepomp en een warmtekrachtcentrale. Bewoners profiteren; ze betalen 15 procent minder dan bij een reguliere energievoorziening. De besparing wordt in dit geval doorgesluisd naar de consument.
En daar is niet altijd sprake van, weet Van de Griendt. “Consumenten zijn vaak onwetend. Besparingen door collectieve warmtevoorzieningen verdwijnen in de portefeuilles van energie- en installatiebedrijven.” Van de Griendt wil geen namen noemen, maar Rabo Bouwfonds liet onlangs een tender aan zich voorbijgaan met een dergelijke constructie. “De consument moet immers profiteren van de energiebesparing”, vindt hij.
Een doorbraak van energiebesparing bij nieuwbouwwoningen zal in ieder geval niet liggen aan de techniek. Die is beschikbaar. Het is vooral organiseren en garanderen, vat Van der Griendt samen. “Banken en ontwikkelaars die organiseren en waarderen, en bouwers en installateurs die garanderen.”
Van de Griendt werkt bij een Rabobank-dochter. Wordt er bij het moederbedrijf dan niet nagedacht over een product dat investeren in milieuvriendelijke nieuwbouw makkelijker maakt? “Jawel, er wordt serieus over nagedacht, maar concrete producten liggen er voorlopig nog niet. Maar je ziet wel steeds meer dat banken op ad hoc-basis afhankelijk van energieprestaties bereid zijn extra hypotheken te verstrekken. De uitdaging is echter om dat structureel te doen.”

Reageer op dit artikel