nieuws

Spoedwet als eerste aan de beurt in 2009

bouwbreed

Tandenknarsend is de CDA-fractie ermee akkoord gegaan dat de Spoedwet pas op 12 januari in de Tweede Kamer wordt besproken. Dat betekent niet dat de wet vertraging oploopt.

In de zoveelste aflevering van de soap rond de Spoedwet wegverbreding moest CDA-Kamerlid Ger Koopmans zich verbijten. Want weer slaagde hij er niet in de rest van de Kamer te overtuigen van de noodzaak om het wetsvoorstel vóór het kerstreces te behandelen. Koopmans achtte dat, net als partijgenoot en verantwoordelijk minister Eurlings, bittere noodzaak. “Want wat heb je aan een spóedwet als we nu geen vaart maken?”
Een duidelijk geagiteerde Koopmans gaf daarop antwoord op de prangende vraag van Emile Roemer van de SP waarom de wet per se voor de feestdagen behandeld moet worden als dat géén tijdwinst oplevert. “Want de Eerste kamer komt pas op 22 januari terug van reces. Een week na ons.”
Waarop SGP-Kamerlid Kees van der Staaij zijn collega parlementsleden wees op de mogelijkheid de wet op de eerste Kamerwerkdag van het nieuwe jaar te behandelen. “Dan kan de Senaat zich er een week later over buigen.”
Het voorstel werd met opluchting ontvangen. Het betekende immers dat er na drie weken gekissebis eindelijk een datum is geprikt.
Drie weken waarin de PvdA eerst wel wilde dat de wet aan de Raad van State werd voorgelegd en later weer niet. Drie weken waarin de VVD de wet eerst niet voor kerst wilde behandelen en later weer wel. En drie weken waarin de Kamer deed waarvoor het is ingehuurd: de minister dwingen alle informatie boven tafel te krijgen. Die is er nu.

Reageer op dit artikel