nieuws

Spelregels voor samenwerking Rijk en regio’s

bouwbreed

De ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, LNV en Economische Zaken gaan op het gebied van ruimtelijke projecten beter met elkaar en met de verschillende regio’s in Nederland samenwerken. Daartoe is een zogenoemd ‘spelregelkader’ voor het MIRT bedacht.

Spelregels voor samenwerking Rijk en regio’s

Van onze parlementaire redactie
De bouw van een woonwijk hangt in de praktijk nauw samen met de aanleg van een weg in hetzelfde gebied. Maar tot nog toe werden zulke projecten te vaak als afzonderlijk beschouwd. Wat ertoe leidde dat nieuwe woonwijken in het begin vaak slecht bereikbaar zijn.
Om daar verandering in te brengen gaan de ministeries beter met elkaar samenwerken. Het spelregelkader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) moet daarvoor zorgen.
Het spelregelkader maakt duidelijk hoe projecten in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van het Rijk. Hierbij worden projecten van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM in samenhang beoordeeld. Ook wordt in gebiedsgerichte verkenningen de beleidsopgaven van de ministeries van LNV en Economische Zaken betrokken.
Het betekent niet dat de budgetten van de ministeries nu worden samengevoegd maar dat ambtenaren in een vroeg stadium bij elkaar aanschuiven voor overleg.
Ook wordt in een veel eerder met de regio besproken wie voor welke kosten gaat opdraaien.

Reageer op dit artikel