nieuws

Rangschikking Vogelaarwijken blijft geheime informatie

bouwbreed

Het ministerie van VROM hoeft de rangschikking van de veertig Vogelaarwijken niet openbaar te maken. RTL Nieuws probeerde het ministerie middels de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te dwingen de lijst van de veertig wijken af te geven, maar is door de Raad van State in het ongelijk gesteld. Eerder oordeelde een lagere rechtbank dat de gegevens – die oud-minister voor wonen Vogelaar vertrouwelijk aan de Tweede Kamer zond – wel openbaar gemaakt moesten worden. Vogelaar ging toen tegen die beslissing in beroep. Zij vond dat de rangschikking, waaruit blijkt welke wijk de grootste problemen heeft, onnodig stigmatiserend is voor de bewoners van die wijk. Het hoogste rechtscollege geeft haar nu gelijk en heeft de eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd.

Het ministerie van VROM hoeft de rangschikking van de veertig Vogelaarwijken niet openbaar te maken. RTL Nieuws probeerde het ministerie middels de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te dwingen de lijst van de veertig wijken af te geven, maar is door de Raad van State in het ongelijk gesteld. Eerder oordeelde een lagere rechtbank dat de gegevens – die oud-minister voor wonen Vogelaar vertrouwelijk aan de Tweede Kamer zond – wel openbaar gemaakt moesten worden. Vogelaar ging toen tegen die beslissing in beroep. Zij vond dat de rangschikking, waaruit blijkt welke wijk de grootste problemen heeft, onnodig stigmatiserend is voor de bewoners van die wijk. Het hoogste rechtscollege geeft haar nu gelijk en heeft de eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd.

Reageer op dit artikel