nieuws

Pensioenpremie 12 procent omhoog

bouwbreed Premium

Werknemers in de bouw moeten volgend jaar meer pensioenpremie betalen. Ook de pensioenuitkeringen van gepensioneerden worden getroffen.

Het pensioenfonds voor de bouw gaat komend jaar de pensioenpremie met 2 procent verhogen. Daarmee komt de premie uit op 18,9 procent. De meeste werknemers gaan daardoor tussen de 10 en 25 euro meer premie betalen per maand.
Het is BPF Bouw net als veel andere pensioenfondsen niet gelukt om de pensioengelden voldoende uit de financiële storm van de afgelopen maanden te houden. Vooral de aandelenkoersen daalden zodanig dat de dekkingsgraad nu rond de 100 procent schommelt, waar De Nederlandsche Bank 105 als minimum stelt. Eind 2007 was de dekkingsgraad nog 141.
BPF Bouw heeft om die reden onvoldoende financiële ruimte om de pensioenuitkeringen te verhogen. “Dat is niet leuk. Maar we kunnen niet anders”, reageert bestuurslid Dick van Haaster van BPF Bouw.

Reservepotje

Wel heeft het fonds de pensioenaanspraken van werknemers met 0,72 procent enigszins kunnen ophogen. “Dat wordt betaald uit een reservepotje dat het pensioenfonds had aangelegd nadat we overgestapt waren van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Dat potje trekken we nu helemaal leeg.”
Voor gepensioneerden is er minder geld beschikbaar. Hun uitkeringen worden komend jaar niet verhoogd. Daardoor daalt de koopkracht van hun pensioen. Maar volgens Van Haaster valt de schade mee. “De inflatie is heel laag, en de AOW gaat volgend jaar met ruim 200 euro per jaar omhoog. Dat is een geluk bij een ongeluk. En werknemers hebben het geluk dat de WW-premie naar nul zakt.”
Maar werknemers in de bouw zullen niet blij zijn met de hogere premies en de beperkte indexering, weet de voorzitter van FNV Bouw. “Ik ben er zelf ook niet blij mee, niemand is er blij mee. Maar ik hoop dat de mensen begrijpen dat we niet veel keuze hebben. Als je geen centen hebt, kun je ze ook niet uitgeven.”

Geen indexatie schilderspensioen

In tegenstelling tot het pensioenfonds voor de bouw, besloot het pensioenfonds voor schilders deze week om de premies nog niet te verhogen. Het fonds staat er relatief goed voor. In juni volgend jaar wordt nogmaals bekeken of een premieverhoging nodig is. Wel is besloten het pensioengeld van de schilders niet volledig te indexeren. Gepensioneerde schilders ontvangen in 2009 hetzelfde bedrag als in 2008. En ook de pensioenaanspraken van de actieve pensioendeelnemers stijgen niet mee met de gemiddelde loonsverhoging.

Reageer op dit artikel