nieuws

Nieuw project klimaatdijkbevordert nieuwe dijkdenken

bouwbreed Premium

Het project Klimaatdijk richt zich op het bevorderen van het nieuwe dijkdenken. Recentelijk zag de internetsite (www.klimaatdijk.nl) het licht.

Met de veranderingen in het klimaat en een grotere rivierwaterafvoer is het tijd voor de klimaatbestendige dijk: de klimaatdijk. Dat biedt nieuwe perspectieven voor het denken over dijken. De dijk als verbinding tussen water, stad en landschap, als plek om meerdere functies te combineren zoals wonen, werken, recreëren en natuur. De dijk die niet alleen het water keert en veilig is, maar ook economische meerwaarde biedt.
De klimaatdijk is een initiatief van het kennisprogramma Kennis voor Klimaat, het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat en Curnet.
Bij het kennisproject is een groeiend aantal organisaties betrokken variërend van bouwers, ontwikkelaars, ingenieursbureaus, landschapsarchitecten tot provincies en gemeenten.
Een belangrijke pijler is het opdoen van praktijkervaring met het nieuwe dijkdenken.

Reageer op dit artikel