nieuws

Nachtwerk opspoor zorgpunt voor inspectie

bouwbreed Premium

De grote hoeveelheid nacht- en weekendwerk op het spoor leidt bij meerdere spooraannemers tot te veel nachtarbeid en onvoldoende rusttijd overdag. Dat concludeert de inspectie Verkeer en Waterstaat in haar veiligheidsmonitor.

“Een zorgpunt waarmee de branche aan de slag moet”, stelt de inspectie. ProRail stapte enkele jaren geleden over op nacht- en weekendwerk bij onderhoud om het treinverkeer zo min mogelijk te storen. Daardoor komt de Arbeidstijdenwet onder druk komt te staan. De inspectie controleert extra op de werktijden en treft daarbij wisselende resultaten aan.
Nog altijd blijkt spoorwerk relatief gevaarlijk. De vierduizend werknemers lopen een behoorlijk risico om tijdens werkzaamheden betrokken te raken bij een ongeluk. De streefwaarde van maximaal één dode per 10.000 arbeidsplaatsen in 2010 wordt niet gehaald. In 2007 was sprake van een zwaargewonde en een lichtgewonde. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar er was wel sprake van 33 bijna-aanrijdingen. De inspecteurs legden in minder dan 5 procent van de aangetroffen situaties het werk stil.
Over het algemeen is de dienst tevreden over de positieve insteek van de spoorsector op het punt van arbeidsveiligheid. “Alle partijen nemen de problematiek serieus en tijdens inspecties was zichtbaar dat op het werk zelf een grote verbeterslag is gemaakt.”
Een ander risico is de blootstelling aan kwartsstof. Nadat de inspectie het gebrek aan aandacht voor de kankerverwekkende stof ontdekte, zijn meteen afspraken gemaakt om de achterstand op korte termijn in te lopen.
De wegen en vaarwegen zijn relatief veilig. Wel constateert de inspectie regelmatig overtredingen met overbelading van met name zandschepen. Bij drie procent van de schepen ontbreken de verplichte ijkpunten voor belading; meestal zijn die verloren gegaan door een schilderbeurt. De inspectie gaat zich de komende jaren ook bezig houden met hoog water en de dijkversterkingen.

Reageer op dit artikel