nieuws

‘Mkb moet juist nu innoveren’

bouwbreed Premium

Innovatie in de bouw is in de huidige periode van crisis noodzakelijker dan ooit. Dit zegt voorzitter van de commissie innovatie van de Aannemersfederatie Nederland, Jan Weijers.

“Door lage marges, focus op prijs, te eenzijdige aandacht voor capaciteit, conservatisme en veel onderling wantrouwen in de bedrijfskolom heeft het systematische innovatieve denken in onze achterban nog geen topprioriteit. Gelet op de noodzaak de beoogde betere positie in de bouwkolom te moeten verdienen op basis van kwaliteit en kennis, is verdere concentratie op innovatie in producten en productieprocessen noodzakelijk”, aldus Weijers bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de federatie, TNO en Syntens.
Zijn commissie gaat nu hard aan het werk om te formuleren op welke gebieden de innovatiegedachte in acties moet worden omgezet. Daarbij denkt hij onder meer aan verkorting van de montagetijd door nieuwe verwerkingstrajecten, opdrachtgevers overtuigen van een bredere focus dan alleen laagste prijs en meer aandacht voor digitale gegevensuitwisseling. Allemaal zaken die faalkosten reduceren en een beroep doen op de creativiteit van de bouw.

Druk

Federatievoorzitter Henk Klein Poelhuis had wel een verklaring voor de weinig gestructureerde aandacht voor innovatie met name in het mkb. “Directeuren-grootaandeelhouders hebben het over het algemeen razend druk, hebben duizend dingen aan hun hoofd en meestal niet de polsstok om zich een tijdje in afzondering te beraden over de vraag of het allemaal niet een beetje anders zou kunnen of misschien wel zou moeten.”
Met Syntens heeft de federatie al langer ervaring. “Sytens toont zich een zeer loyale partner die niet nalaat voortdurend mee te denken over de beste aanvliegroute om aannemers te overtuigen van de noodzaak systematisch met innovatie bezig te zijn. Het zal u niet verbazen dat het plan Syntens binnenkort op pad te sturen met innovatievouchers, op mijn onvoorwaardelijke steun kan rekenen”, aldus Klein Poelhuis.
Een van de thema’s waar aandacht voor is, betreft het beter afstemmen van werkmethoden van de verschillende geledingen in de bouwketen en de aan- en afvoer van materieel en personeel. “Zoals we allemaal weten, verdient de logistiek op de bouwplaats zelden de schoonheidsprijs.”
Dat kon Weijers volmondig beamen met als voorbeeld een dakenleverancier die als eerste de nok leverde. “Moet ik die met een touwtje aan de hemel vastbinden?”

Reageer op dit artikel