nieuws

Minder offerteaanvragen voor gespecialiseerde aannemers

bouwbreed Premium

De helft van de gespecialiseerde aannemers kampt met minder offerte-aanvragen en een prijsdruk. Het zijn de rechtstreekse gevolgen van de kredietcrisis en de economische teruggang. Dit blijkt uit een peiling onder leden van de Aannemersfederatie.

Zowel voor de bedrijven met minder offertes als voor de bedrijven met een gelijkblijvende offertestroom geldt, dat driekwart met een lager prijsniveau te maken heeft. Tweederde van de bedrijven verwacht in de komende maanden personele gevolgen, met name via afvloeiing van tijdelijk en ingehuurd personeel. Dit maakte voorzitter Henk Klein Poelhuis van Aannemersfederatie Nederland bekend tijdens een kerstbijeenkomst voor het personeel. “Het is de hoogste tijd dat het kabinet en de lagere overheden met de sector in gesprek gaan, want dan kunnen we het tij wellicht nog keren”, aldus Klein Poelhuis.

Verontrust

De Federatievoorzitter toonde zich verontrust over de snelheid en omvang van de daling van het aantal aanvragen voor offertes voor gespecialiseerde werkzaamheden. Hoezeer de bouw is verrast door kredietcrisis en recessie, blijkt uit het feit dat de vooruitzichten nog maar enkele maanden geleden uiterst zonnig waren met een verwachte personeelsuitbreiding van ruim 2000 arbeidsplaatsen. “Nu mogen we de handen dichtknijpen als ons vaste personeelsbestand stabiel blijft”, aldus Klein Poelhuis.

Pavlov

De voorzitter waarschuwde voor Pavlov-reacties bij opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. “We moeten elkaar geen negatieve spiraal aanpraten. Wel moeten we nagaan hoe we onze gezamenlijke capaciteit als partners in de bouwkolom de komende tijd zo goed mogelijk kunnen benutten.”
Kritiek had de voorzitter op de geringe aandacht van het kabinet voor de problematiek van kleine en middelgrote bedrijven in deze moeilijke periode. “Een zeer beperkte werktijdverkorting, minimale uitbreiding van het borgstellingskrediet en verlenging van het verlaagde vpb-tarief zijn niet de maatregelen waar onze bedrijven reikhalzend naar uitzien”, zo stelde Klein Poelhuis. In dat verband onderschreef hij de oproep van Eurocommissaris Kroes aan de nationale overheden, om op de kortst denkbare termijn het midden- en kleinbedrijf de helpende hand te bieden. Een actievere rol als opdrachtgever zou de overheid niet misstaan, vindt hij.

Signaal

De peiling van de Aannemersfederatie leverde nog een ander verontrustend signaal op. Afnemers van producten en diensten van gespecialiseerde aannemers betalen sinds enkele maanden slechter. De helft van alle bedrijven heeft op dit moment last van trager betalingsgedrag van de afnemers.
Overigens merkte Klein Poelhuis in dit verband op, dat van een grootschalig dichtknijpen van de kredietkraan bij de banken nog geen sprake is. Wel hebben bedrijven te maken met hogere rentes en meer checks op investeringen.

Reageer op dit artikel