nieuws

Meeste regio’s halen woningproductie niet

bouwbreed Premium

In 70 procent van de stedelijke regio’s worden eerder gemaakte afspraken over woningproductie niet gehaald. Slechts zes van de twintig regio’s halen in 2009 de gewenste aantallen. Dat is op te maken uit cijfers die minister Van der Laan (wonen) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In helft van Nederland onvoldoende beschikbare bouwgrond

De regio’s Friesland, Twente, Zwolle-Kampen, Amsterdam, Eindhoven en Limburg kunnen eind volgend jaar waarschijnlijk melden dat de aantallen nieuwe woningen, zoals afgesproken voor de periode 2005-2009, ook daadwerkelijk zijn opgeleverd. In Twente zijn op dit moment zelfs al meer huizen opgeleverd dan is afgesproken. In alle zes de regio’s is bovendien voldoende plancapaciteit om de gewenste aantallen ook echt te kunnen bouwen.
Maar daar houdt het positieve nieuws dat Van der Laan de Tweede Kamer te melden heeft ook wel op.

Subsidie

Want in de overgebleven veertien stedelijke regio’s worden sinds 2005 structureel te weinig huizen gebouwd. En de daling in de productie zoals die voor volgend jaar wordt voorzien betekent dat het streefgetal van 333.500 gerealiseerde woningen in heel Nederland aan het einde van 2009 niet wordt gehaald. Dat aantal is nodig om het woningtekort in Nederland op 2 procent te zetten. Maar Van der Laan verwacht dat er tussen 2005 en het einde van volgend jaar ongeveer 315.000 huizen zullen zijn gebouwd.
Voor de verschillende regio’s betekent het feit dat de gewenste productie niet gehaald wordt dat ze minder subsidie zullen ontvangen. Want, zo schrijft de minister, “voorwaarde voor het in 2010 alsnog subsidie verstrekken voor in 2010 gerealiseerde woningen is dat het woningtekort van alle regio’s samen niet mee is dan 2 procent.”
Van der Laan meldt de Kamer ook dat de totale plancapaciteit in Nederland met 109 procent weliswaar voldoende lijkt, maar dat die capaciteit zo slecht is verdeeld dat de schijn bedriegt. “Slechts de helft heeft nu voldoende plancapaciteit om tijdig de benodigde woningen te kunnen opleveren. Met name de regio’s Holland-Rijnland, Utrecht, Rotterdam, provincie Noord-Holland en Arnhem-Nijmegen komen meer dan 15 procent te kort.”
Volgens de minister zijn veel van die tekorten te wijten aan planvertraging en zelfs -uitval door procedures bij Gedeputeerde Staten en de Raad van State.
TNO heeft becijferd dat het na 2010 niet veel beter wordt. In de prognoses tot 2013 schetst het drie scenario’s. In het slechtste geval worden er per jaar maar 45.000 huizen opgeleverd, in het beste geval 77.000.

Reageer op dit artikel