nieuws

Inspraak bij bouwproject rechterproof

bouwbreed Premium

Om slepende rechtszaken voor te zijn, heeft het kabinet besloten inspraakprocedures anders vorm te geven. Bouwprojecten kunnen daardoor sneller worden uitgevoerd, is de verwachting.

Ellenlange inspraakprocedures en in het uiterste geval de gang naar de rechter. Het staat al jaren bovenaan de ergernislijstjes bij zowel bouwers als overheden met ambitieuze bouwplannen. Het kabinet hoopt dat die ergernissen snel verleden tijd zijn nu het een voorstel tot wijziging van de inspraakprocedures naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Burgers en belanghebbenden zullen voortaan in een eerder stadium bij de planvorming voor woonwijken, wegen of andere infrastructuur worden betrokken. Onderzoek tijdens zeven proefprojecten in de afgelopen twee jaar heeft aangetoond dat het draagvlak voor ruimtelijke plannen daardoor toeneemt. Na consultatie van burgers en andere belanghebbenden neemt de overheid een voorkeursbesluit.
Tegen dat voorkeursbesluit kan dan nog steeds beroep worden aangetekend, maar de praktijk wijst uit dat dat bij de zogenaamde ‘inspraak nieuwe stijl’ veel minder vaak voorkomt. En dat betekent dat mensen minder vaak naar de rechter zullen stappen om bouwprojecten aan te vechten.

Draagvlak

Uit het onderzoek blijkt overigens dat de nieuwe aanpak niet garandeert dat iedereen het altijd eens zal zijn met alle besluiten. Wel zorgt het voor meer bruikbare input, meer duidelijkheid en daardoor meer draagvlak bij betrokkenen.
Omdat bij een spitsstrook andere, veel minder intensieve participatie nodig is dan bij de aanleg van geheel nieuwe infrastructuur, een compleet nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein, zal de participatie daarop worden aangepast.

Reageer op dit artikel