nieuws

Hulp bij keuze contractvormLeidraad contractvormen, auteur Joop van Kuijen, uitgever: STABU

bouwbreed Premium

De keus aan contractvormen in het bouwrecht is groot en niet altijd gemakkelijk. Stabu komt de gebruiker van contracten tegemoet met de publicatie van het boek: Leidraad Contractvormen.

De keus aan contractvormen in het bouwrecht is groot en niet altijd gemakkelijk. Stabu komt de gebruiker van contracten tegemoet met de publicatie van het boek: Leidraad Contractvormen.
Schrijver Joop van Kuijen was jarenlang bij VROM werkzaam en stond daar steeds weer voor de keuze ‘welk contract past het best bij deze opgave?’. Door juist een ervaringsdeskundige dit boek te laten schrijven, heeft Stabu de praktijk een grote dienst bewezen. In goed leesbare taal, voorzien van veel schematische weergaven wordt de lezer meegenomen door onderwerpen als soorten contractvormen, soorten opdrachtgevers en heel belangrijk: overwegingen bij de keuze van de contractvorm.
De auteur onderscheidt gecoördineerde contractvormen en geïntegreerde contractvormen. Met gecoördineerde contractvormen wordt gedoeld op de contractvorm, waarbij de opdrachtgever afzonderlijk contracten sluit met ontwerpende en uitvoerende partijen. Deze term zegt meer dan de term traditionele contractvorm, aldus Van Kuijen, want het woord traditioneel zegt inhoudelijk nog niets.
Welke factoren bepalen de keuze voor een contractvorm? Allereerst de rol die de opdrachtgever zich zelf toebedeelt: wil hij actief meedoen of alleen op de achtergrond? Is het eerste het geval ligt het voor de hand om voor het gecoördineerde model te kiezen. Zo’n keuze verlangt wel dat de opdrachtgever over kennis en ervaring beschikt, zich realiseert dat hij verantwoordelijk is voor nevencoördinatie van de betrokken partijen en dat hij ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het ontwerp in de relatie met de aannemer. Wie daarvoor terugschrikt, kan beter kiezen voor het geïntegreerde model.
Ook het tijdstip van contracteren is van belang bij de keuze voor een model. Van Kuijen gaat in op het dilemma dat wie vroeg in het proces wil contracteren, geconfronteerd wordt met het feit dat er nog maar weinig projectgegevens bekend zijn. Wie in dat vroege stadium toch al wil contracteren moet met die onzekerheden rekening houden. Mogelijk is dan wenselijk te kiezen voor een gecoördineerd model, omdat dat in fasen kan worden gecontracteerd.
Van Kuijen schreef dit handzame boek niet alleen. Een begeleidingscommissie bestaande uit H. Miltenburg, J. Swagers en G. van de Groot stond hem bij. Het is een goed gebruik in de bouwrechtwereld om studies en publicaties tot stand te laten komen met begeleiding van mensen die een bepaalde expertise hebben. Uit ervaring weet ik dat deze commissies onmisbaar zijn, hoezeer de schrijver soms denkt dat ze ‘lastig’ zijn. Het is daarom goed ook de begeleiding in de lof voor deze publicatie te betrekken.
Directeur Instituut voor Bouwrecht (IBR) en hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft

Leidraad contractvormen

Auteur: Joop van Kuijen,
Uitgever: Stabu
ISBN: 978 90 6450 558 4

Leidraad Contractvormen

Reageer op dit artikel