nieuws

GMB met Haskoning in slibvergister Columbus

bouwbreed Premium

Bouwbedrijf GMB schaart zich achter het idee van ontwerper Ben Bisseling om energieneutraal en met een aanzienlijke reductie van CO2 afvalwater te zuiveren. Ingenieursbureau Royal Haskoning is met het bedrijf van Gerrit-Jan van der Pol overeengekomen het naar Columbus genoemde concept samen op de markt te brengen. “Een ontwerp is nog geen installatie. Daarom werken we samen met GMB”, zegt Ben Bisseling van Haskoning. “GMB is zowel slibverwerker als bouwer. Die combinatie komt zelden voor. Het bedrijf begrijpt als geen andere waar je het over hebt”. Bisseling, directeur bij de divisie Water van Haskoning, is de geestelijke vader van Columbus. Hij bedacht met bewezen technologieën als bouwstenen het concept. “We zijn van plan een vergister van het type Columbus op de sliblocatie van GMB in Zutphen te bouwen. Het bouwbedrijf laat zo aan de markt zien zelf vertrouwen te hebben in onze innovatieve slibverwerker”.

Bouwbedrijf GMB schaart zich achter het idee van ontwerper Ben Bisseling om energieneutraal en met een aanzienlijke reductie van CO2 afvalwater te zuiveren. Ingenieursbureau Royal Haskoning is met het bedrijf van Gerrit-Jan van der Pol overeengekomen het naar Columbus genoemde concept samen op de markt te brengen. “Een ontwerp is nog geen installatie. Daarom werken we samen met GMB”, zegt Ben Bisseling van Haskoning. “GMB is zowel slibverwerker als bouwer. Die combinatie komt zelden voor. Het bedrijf begrijpt als geen andere waar je het over hebt”. Bisseling, directeur bij de divisie Water van Haskoning, is de geestelijke vader van Columbus. Hij bedacht met bewezen technologieën als bouwstenen het concept. “We zijn van plan een vergister van het type Columbus op de sliblocatie van GMB in Zutphen te bouwen. Het bouwbedrijf laat zo aan de markt zien zelf vertrouwen te hebben in onze innovatieve slibverwerker”.
Energiemaatschappij Essent heeft al verklaard toekomst te zien in Columbus. Het bedrijf wil samen met lokale partners woonwijken en bedrijventerreinen voorzien van duurzame warmte. De zuivering van afvalwater levert jaarlijks zo’n 20 kilo slib per inwoner op. Met Columbus kan het afvalproduct met 70 procent minder energie werken. Het vrijkomende methaan is geschikt om duurzame stroom op te wekken.

Reageer op dit artikel