nieuws

Gezonde bedrijfstak midscheeps geraakt

bouwbreed

Topman Rob van Gelder van aannemer Heijmans betwijfelt sterk of de politiek wel beseft hoe ernstig de bouwnijverheid overvallen is door de kredietcrisis. Aannemers worden gedwongen gezonde bedrijfsdelen af te stoten.

“Ik hoop op een prikkel vanuit de politiek. Maar ik heb niet het gevoel dat bij de politici het juiste gevoel van urgentie bestaat. Het gevolg is dat een solide bedrijfstak op halt wordt gezet”.
Van Gelder trok in Delft bij de presentatie van de bouwcijfers van TNO fel van leer. “Het maken van zo’n rapport is een mission impossible. Het stuk suggereert dat je iets hebt om je aan vast te houden. Maar als je één ding weet, de ramingen zijn niet wat het zal gaan worden. Ik hoop dat het ministerie van VROM heel voorzichtig met het rapport om zal gaan. De cijfers suggereren een zachte landing. Maar wat we meemaken is een midscheepse aanvaring van de bouwsector”.
De zorgen van Van Gelder betreffen vooral de woningbouw. Volgens hem kantelde binnen slechts een paar weken de complete sector. Projecten werden stopgezet, al gesloten verkoopovereenkomsten weer ontbonden. “De sector is vrijwel stilgevallen. En wat me nog de meeste zorgen baart? Dat ook de financiële sector geen oplossingen kent. Vanuit de bestuurskamer van de banken krijgen de mensen de marsorder: nu even niet. In 25 jaar heb ik zoiets nooit zien gebeuren. De statistici vissen in onbekend water.”

Banken

Wat Van Gelder betreft zou het probleem van de financiële crisis aangepakt moeten worden daar waar de moeilijkheden ontstaan zijn: bij de banken. “De financiële industrie heeft van de eigen situatie een bende van gemaakt. De banken gaan nu op hun handen zitten. Wordt zo niet het kind met het badwater weggegooid?”
De topman van – na BAM en Volker Wessels – lands derde bouwer constateert niet langer met normale marktmechanismen te maken te hebben. “Je hebt markt en klanten maar krijgt de financiering niet meer rond. Onderaannemers krijgen van hun banken nee te horen. Vraag en aanbod bereiken elkaar niet meer. Ik krijg daar een unheimisch gevoel van”.
Rob van Gelder stelt vast dat veel bedrijven gedwongen zijn vooral naar de korte termijn te kijken. De kasstroom moet kloppen. Daardoor vindt kapitaalvernietiging plaats.
“De afgelopen zeven jaren hebben we bij Heijmans alleen maar oog gehad voor groei en rendement. Daalde het rendement, dan werd ingegrepen. Vandaag wordt alleen nog gekeken naar het vermogensbeslag (de hoeveelheid eigen vermogen die wordt aangehouden als buffer voor waardeverminderingen, red.). Tegen mijn mensen heb ik gezegd in de huidige situatie liever voor een kleiner deel van de cake te gaan. Als de hoogwaardigheid van dat kleinere stuk maar gewaarborgd is. Zo wordt inkrimping een self-fulfilling prophecy.”

Reageer op dit artikel