nieuws

Fabrikanten baksteen en beton trekken aan noodrem

bouwbreed Premium

Fabrikanten van baksteen en betonproducten trekken in reactie op de wegvallende vraag aan de noodrem. De toeleveranciers proberen met forse saneringen het hoofd boven water te houden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is 64 procent van de baksteenproducenten van plan het aantal arbeidsplaatsen terug te brengen. Negen op de tien bedrijven kampen met een opdrogende orderstroom. Bij 71 procent van de ondernemingen lopen de voorraden op.
De fabrikanten van betonproducten zitten duidelijk minder in de knel dan hun collega’s uit de hoek van de bakstenen. Slechts 17 procent van hen klaagt over het afnemen van de opdrachten. Toch voorziet een meerderheid van 55 procent dat komende maanden de bedrijvigheid afneemt. Veiligheidshalve kiest een derde van de ondernemingen voor een reductie van het personeelsbestand. De voorraden in de sector zijn stabiel.
Ook de timmerindustrie zet zich schrap. Hoewel bij 86 procent van de ondernemingen de orderstroom nog steeds op peil is, verdwijnen volgens het CBS bij een derde van de alle timmerbedrijven binnenkort arbeidsplaatsen.
De orderpositie van de hoofdaannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw zakte in november weg tot het laagste niveau in elf jaar. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid constateert dat de bouwers van woningen en kantoren nog slechts zeven maanden vooruit kunnen. In de sector b0x26u meldt 17 procent stagnatie door een gebrek aan orders. Bijna een kwart van de bedrijven schrapt arbeidsplaatsen. Opvallend is dat 5 procent van de ondernemers in de conjunctuurmeting van het EIB financiële problemen opbiecht.
In de infrabouw hebben de hoofdaannemers gemiddeld 6,5 maand werk op de plank liggen. De voorraad is voor de wegenbouwers (zes maanden) 1,1 maand geringer dan bij de ondernemers in de grond- en waterbouw. Zeven op de tien infrabedrijven kampt niet met stagnatie.
De wegenbouwers hebben het meeste last van een gebrek aan opdrachten, ongeveer 20 procent. De sector zit in een extra lastig parket omdat bij 7 procent van de ondernemers ook nog eens het slechte weer roet in het eten gooit. Van de wegenbouwers bereidt 46 procent prijsverhogingen voor. In de b0x26u blijft het aandeel van de hoofdaannemers die rek in de prijzen ziet beperkt tot 23 procent.

Reageer op dit artikel