nieuws

Elke steen moet een tik hebben

bouwbreed Premium

Wie aan de weg timmert, heeft veel bekijks. De waarheid van dit gezegde wordt dagelijks ervaren door de ruim zevenduizend straatmakers, die in ons land dagelijks in de weer zijn. Veel mensen zien het vak van straatmaker als een fluitend beroep, maar hebben weinig oog voor de nadelige gevolgen van fysiek zware arbeid voor gezondheid en welzijn. In de laatste jaren is er meer aandacht ontstaan voor de mogelijkheden van machinaal straatwerk. Dat is niet in het minst te danken aan de actieve inzet van enkele betrokken ondernemers in de bestratingsbranche, die uit eigen ervaring weten welke gezondheidsklachten het meebrengt als je dagelijks honderden klinkers door je handen laat gaan. In het verband van de vereniging Verbetering Mechanisatie Straattechniek (VMS) is met niet aflatende ijver aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van machinale bewerkingstechnieken. Tijdens een door de VMS in 2006 in de Kuip in Rotterdam gehouden bijeenkomst werd de branche nadrukkelijk geconfronteerd met de mogelijkheden van nieuwe technieken. De aanwezigen werden voor een dilemma geplaatst om te werken als de Batavieren of als moderne ondernemers. Het elan en enthousiasme, dat tijdens deze bijeenkomst vrijkwam, heeft een doorslaande golfbeweging in de sector teweeggebracht. De Arbeidsinspectie is op deze golf van enthousiasme meegevaren en heeft op basis daarvan een nieuwe handhavingnorm geformuleerd. Elk bestratingsproject voor nieuw werk met een omvang van 1.500² of meer dient machinaal te worden uitgevoerd. Die norm is een compromis, ontstaan uit overleg van de Arbeidsinspectie met de brancheorganisatie van uitvoerende bestratingsbedrijven. In een tweetal inspectieprojecten in 2007 en 2008 heeft de Arbeidsinspectie op grootschalige wijze de vinger aan de pols gehouden. Er zijn in de bestratingsbranche nog veel bezwaren en belemmeringen, die de verdere doorbraak van machinale toepassingen ophouden. Er zijn veel vooroordelen, gebaseerd op twijfels over de kwaliteit van machinaal straatwerk. In vroeger jaren zijn experimenten met machines mislukt. Met een interval van steeds zo’n vijf jaar stak de discussie de kop weer op. Door de actieve inzet van de VMS en de doortastende handhaving door de Arbeidsinspectie is de ontwikkeling nu onomkeerbaar. Zoals bij elke omslag zijn er koplopers en volgers, om over de achterblijvers maar te zwijgen. Er bestaan nog steeds vooroordelen, alsof een straatsteen pas goed ligt, als er een tik op gegeven is. De huidige doorbraak van machinaal werk is veelbelovend. Nu blijkt dat de kwaliteit hiervan niet onder doet voor handmatig werk, is de positie van machinaal straatwerk voorgoed verankerd. De toegenomen kapitaal-intensiteit legt een groot beslag op de bedrijfsmiddelen in de sector. De vaak kleinschalige aard van bestratingsbedrijven en de vele zzp-ers kunnen de geschetste ontwikkeling niet onbezorgd tegemoet zien. Het is tijd voor een bedrijfstakbrede aanpak, waarmee een koude sanering voorkomen wordt. Een radicale omslag brengt wijkers en blijvers mee. Er is geen enkele reden om de wijkers in de kou te laten staan. Een breedgedragen branche-initiatief, waarin ook opdrachtgevende gemeenten en hoofdaannemers participeren, kan als een warme deken aan de kleine ondernemingen aangeboden worden. Een gezond en goed werkende bestratingsbranche is een groot maatschappelijk belang. Het publieke karakter van de branche vraagt ook van de landelijke, provinciale en lokale overheden een actieve rol bij de invulling van het opdrachtgeverschap. Als wij allen willen dat de straatmaker fluitend naar het werk blijft gaan, kan niemand met de handen in de zakken blijven staan.

Wie aan de weg timmert, heeft veel bekijks. De waarheid van dit gezegde wordt dagelijks ervaren door de ruim zevenduizend straatmakers, die in ons land dagelijks in de weer zijn. Veel mensen zien het vak van straatmaker als een fluitend beroep, maar hebben weinig oog voor de nadelige gevolgen van fysiek zware arbeid voor gezondheid en welzijn. In de laatste jaren is er meer aandacht ontstaan voor de mogelijkheden van machinaal straatwerk. Dat is niet in het minst te danken aan de actieve inzet van enkele betrokken ondernemers in de bestratingsbranche, die uit eigen ervaring weten welke gezondheidsklachten het meebrengt als je dagelijks honderden klinkers door je handen laat gaan. In het verband van de vereniging Verbetering Mechanisatie Straattechniek (VMS) is met niet aflatende ijver aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van machinale bewerkingstechnieken. Tijdens een door de VMS in 2006 in de Kuip in Rotterdam gehouden bijeenkomst werd de branche nadrukkelijk geconfronteerd met de mogelijkheden van nieuwe technieken. De aanwezigen werden voor een dilemma geplaatst om te werken als de Batavieren of als moderne ondernemers. Het elan en enthousiasme, dat tijdens deze bijeenkomst vrijkwam, heeft een doorslaande golfbeweging in de sector teweeggebracht. De Arbeidsinspectie is op deze golf van enthousiasme meegevaren en heeft op basis daarvan een nieuwe handhavingnorm geformuleerd. Elk bestratingsproject voor nieuw werk met een omvang van 1.500² of meer dient machinaal te worden uitgevoerd. Die norm is een compromis, ontstaan uit overleg van de Arbeidsinspectie met de brancheorganisatie van uitvoerende bestratingsbedrijven. In een tweetal inspectieprojecten in 2007 en 2008 heeft de Arbeidsinspectie op grootschalige wijze de vinger aan de pols gehouden. Er zijn in de bestratingsbranche nog veel bezwaren en belemmeringen, die de verdere doorbraak van machinale toepassingen ophouden. Er zijn veel vooroordelen, gebaseerd op twijfels over de kwaliteit van machinaal straatwerk. In vroeger jaren zijn experimenten met machines mislukt. Met een interval van steeds zo’n vijf jaar stak de discussie de kop weer op. Door de actieve inzet van de VMS en de doortastende handhaving door de Arbeidsinspectie is de ontwikkeling nu onomkeerbaar. Zoals bij elke omslag zijn er koplopers en volgers, om over de achterblijvers maar te zwijgen. Er bestaan nog steeds vooroordelen, alsof een straatsteen pas goed ligt, als er een tik op gegeven is. De huidige doorbraak van machinaal werk is veelbelovend. Nu blijkt dat de kwaliteit hiervan niet onder doet voor handmatig werk, is de positie van machinaal straatwerk voorgoed verankerd. De toegenomen kapitaal-intensiteit legt een groot beslag op de bedrijfsmiddelen in de sector. De vaak kleinschalige aard van bestratingsbedrijven en de vele zzp-ers kunnen de geschetste ontwikkeling niet onbezorgd tegemoet zien. Het is tijd voor een bedrijfstakbrede aanpak, waarmee een koude sanering voorkomen wordt. Een radicale omslag brengt wijkers en blijvers mee. Er is geen enkele reden om de wijkers in de kou te laten staan. Een breedgedragen branche-initiatief, waarin ook opdrachtgevende gemeenten en hoofdaannemers participeren, kan als een warme deken aan de kleine ondernemingen aangeboden worden. Een gezond en goed werkende bestratingsbranche is een groot maatschappelijk belang. Het publieke karakter van de branche vraagt ook van de landelijke, provinciale en lokale overheden een actieve rol bij de invulling van het opdrachtgeverschap. Als wij allen willen dat de straatmaker fluitend naar het werk blijft gaan, kan niemand met de handen in de zakken blijven staan.

Reageer op dit artikel