nieuws

CPB ziet geen heil in extra investeringen

bouwbreed Premium

Het Cen

SDLqNederland zit wat dit betreft in een uitzonderlijke positie. Pas eind 2009 schiet de werkloosheid door het frictiepercentage heen. Het stimuleren van investeringen bij een gespannen arbeidsmarkt is onverstandig”, verklaarde CPB-directeur Coen Teulings bij de presentatie van de Decemberraming 2008.
Dit jaar komt de werkloosheid volgens de rekenmeesters uit op 4 procent, volgend jaar op 4,5 procent en pas in 2010 is er een forse stijging naar 6,5 procent. Gedeeltelijk komt dit doordat de arbeidsmarkt altijd wat achterloopt op de economie, gedeeltelijk omdat in sommige sectoren waaronder de bouw de orderportefeuilles langer doorlopen.
Het CPB verwacht wel dat ons land geconfronteerd wordt met een krimp. Dit jaar bedraagt de groei nog 2,25 procent. Volgend jaar slaat die om in een krimp van 0,75 procent om in 2010 weer licht te herstellen naar een groei met 1 procent.

Unieke situatie

Teulings houdt daarbij de nodige slagen om de arm omdat er sprake is van een unieke situatie die nog niet eerder is voorgekomen. Het gaat hier om een bankencrisis die is overgeslagen naar de reële economie. Daarvan zijn in het buitenland wel voorbeelden die aantonen dat een conjuncturele dip in dat geval langer duurt dan een ‘normale’ conjuncturele neergang.
Ook op een ander front is Nederland redelijk uniek. Waar in landen als de VS, Engeland en Spanje sprake is van behoorlijke dalingen van de huizenprijzen, blijft Nederland daarvoor gespaard, denken de rekenmeesters nu. In de andere landen was er vlak voor de crisis sprake van forse stijgingen van de huizenprijzen. In ons land ging het om een trendmatige, vrij vlakke stijging.
De investeringen in woningen zullen wel teruggaan. Dit blijkt uit de bijdrage die deze investeringen hebben op de economische groei. Die bijdrage daalt naar -0,25 procent in 2009 en 2010. Dit betekent een daling van de investeringen van rond de 10 procent in deze jaren.

Inflatie

De cao-lonen zullen wat minder snel gaan stijgen. In 2009 zal het nog gaan om een toename met 3 procent. Dit komt volgens Teulings omdat een aantal cao’s doorlopen waarin nog was uitgegaan van een hogere inflatie dan het CPB nu raamt. Onder invloed van de gedaalde olieprijzen gaat de inflatie eveneens omlaag naar 1,5 procent in 2009 en 1 procent in 2010.

Reageer op dit artikel