nieuws

Corporaties investeren meer in leefbaarheid

bouwbreed Premium

Woningcorporaties investeerden vorig jaar ruim 305 miljoen euro in de leefbaarheid van buurten en wijken. Dat is 11 procent meer dan in 2006. In totaal investeerden woningcorporaties in 2007 bijna 9,1 miljard euro.

Dat staat in de Bedrijfstakinformatie 2007, die branchevereniging van woningcorporaties Aedes gisteren publiceerde.
Ruim de helft van de investeringen in leefbaarheid ging naar maatschappelijk vastgoed: gebouwen voor welzijn, zorg, gezondheid, onderwijs en sport of combinaties daarvan. Ook staken de corporaties 92 miljoen euro in een schone en veilige omgeving. Verder droegen ze bij aan sociale activiteiten: werkervaring, scholing, werkgelegenheid en huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals dak- en thuislozen, asielzoekers en ouderen. De corporaties investeerden ook meer in energiebesparing: ruim 222 miljoen euro, 10 miljoen euro meer dan een jaar eerder.
Ruim 40 procent (32.354 woningen) van de circa 80.000 in Nederland nieuw gebouwde woningen kwam voor rekening van corporaties. Tweederde deel daarvan betreft huurwoningen. De cijfers doen vermoeden dat de corporatiebranche er goed voorstaat. Echter, volgens Aedes is de situatie minder florissant als de investeringen doen vermoeden. De omstandigheden waaronder corporaties werken zijn de afgelopen periode aanmerkelijk gewijzigd. “Aedes waarschuwt dat het voor corporaties niet haalbaar is de komende tijd in dezelfde mate te blijven investeren in bijvoorbeeld woningbouw en leefbaarheid. De stapeling van kabinetsmaatregelen en de gevolgen van de kredietcrisis beperken de financiële ruimte substantieel.”

Reageer op dit artikel