nieuws

Cirkelvormige opslagvoor pijpleidingen

bouwbreed

Vooraf vervaardigde, kilometerslange pijpleidingen moeten tijdelijk worden opgeslagen. En dan liefst op een goedkope, flexibele manier.

In de offshore-industrie worden niet alleen kabels, maar ook pijpleidingen vanaf speciale schepen neergelaten op de zeebodem. Zo bestaan er schepen die zijn uitgerust met een groot haspel waarop 15 kilometer aan pijpleiding kan zijn gewikkeld. Na het neerlaten van een leiding vaart het schip terug naar de haven, waar de haspel weer kan worden gevuld. De leiding wordt bij de aanlegplaats opgebouwd door het aan elkaar lassen van stukken pijp met een lengte van ruim 10 meter. Een proces dat zeer zorgvuldig moet worden uitgevoerd en daardoor veel tijd kost.
Om het proces te versnellen en kostbare tijd te besparen, kan een leiding al worden gemaakt terwijl het schip nog op zee bezig is. Maar dan moet die leiding ondertussen wel op de een of andere manier kunnen worden opgeslagen. R. Luyten en W. Alwin verwijzen in de inleiding van hun octrooiaanvrage NL1033123 naar een ander octrooi. Dat beschrijft een pijpleidingopslagsysteem dat is gebaseerd op diverse treinstellen en locomotieven, die rijden over rails die in een grote cirkel zijn gelegd. De aangroeiende leiding wordt ingeklemd op de treinstellen en vervolgens zelf ook in een cirkelvorm gedwongen, lus na lus. Het gaat om een permanente, veel ruimte en investeringen vergende inrichting die moet zijn afgestemd op de zwaarst mogelijke pijpleidingen. Luyten en Alwin vinden het “een complex opslagsysteem, dat een nauwkeurige aansturing vereist alsmede significante supervisie van een operator”. Zelf ontwierpen ze een “goedkoop, flexibel en gebruiksvriendelijk” alternatief.
Hun eigen ‘tijdelijk opslagsysteem voor pijpleidingen’ omvat een groot aantal ‘begrenzingselementen’ die in een grote cirkel zijn opgesteld. Het zijn bijvoorbeeld stukken damwandprofiel die in de bodem zijn gedreven, of losse containers die door hun eigen gewicht op hun plaats blijven. Daartegen zitten wrijvingsverminderende geleidingsorganen die zijn voorzien van een horizontale en een verticale rol. De ideale straal van de cirkel hangt onder andere af van de diameter, wanddikte en stijfheid van de pijpleiding. Bij een stalen leiding met een doorsnede van 25 centimeter moet je volgens de uitvinders denken aan een straal van ongeveer 40 meter.

Stapsgewijs

De leiding wordt stapsgewijs opgebouwd uit losse, rechte delen die met een kraan naar een laseenheid worden gebracht. Een aandrijfeenheid stuwt de aangroeiende pijpleiding via een inspectie-eenheid en een coatingseenheid naar de cirkel draag- en geleidingsrollen, waardoor de leiding uiteindelijk zelf ook een cirkelvorm krijgt. Zonodig worden ter aanvulling ook enkele rollers hydraulisch of elektrisch worden aangedreven. Na het vormen van de eerste volledige lus wordt het begin van de leiding tijdelijk vastgezet op het deel dat net de cirkel binnenkomt. Vervolgens vormt de tweede lus zich onder de eerste en de derde lus zich onder de tweede, enzovoort. Totdat de beoogde lengte is bereikt. Als het schip arriveert kan de spiraalvormig opgeslagen leiding vervolgens worden overgespoeld op de scheepshaspel. Als er geen leidingen meer nodig zijn, kan het systeem eenvoudig worden opgebroken en elders worden herbouwd. De straal van de cirkel kan steeds worden aangepast aan de eigenschappen van de te vervaardigen pijpleiding. De uitvinders benadrukken dat het systeem ook van pas kan komen bij pijpleidingprojecten aan land.
octrooinummer: NL1033123
houders: R. Luyten, W. Aylwin (GB)
uitvinders: R. Luyten, W. Aylwin

Reageer op dit artikel