nieuws

‘Blauwestad is niet alleen gewaagd, het is een merk’

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Marc Calon (PvdA) is gefrustreerd over de negatieve berichtgeving over Blauwestad. “Iedereen doet of het project niks voorstelt”, zegt hij verontwaardigd. “Terwijl het al af is. Het meer is gegraven, de wegen, bruggen en steigers liggen er, de waterkwaliteit is fantastisch, de natuurontwikkeling komt op gang, er staan een paar honderd huizen. Blauwestad is een merk.”

De verkoop van huizen

In zijn werkkamer somt Calon in een haast onuitputtelijke woordenstroom voorbeelden op van mensen die bewust voor een nieuwe woning in Blauwestad hebben gekozen. De enorme woonwijk die Oost-Groningen met zijn hoge werkloosheid de komende tien jaar meer welvaart moet brengen. “Twee jonge mensen uit het westen, tussen de 25 en 30 jaar, zegden hun baan op en kwamen hierheen. In de Randstad staan we een uur in de file. Hier zijn we binnen een uur voorbij Bremen en Zwolle. Daar zullen we heus wel een baan vinden. Iemand uit Zuid-Frankrijk die hier op bezoek was, kocht de volgende dag twee kavels vanwege de rust en ruimte. Een stel uit Hamburg en iemand uit Barbados komen hier naar toe”, somt hij op. Goed, het zijn niet alleen de welgestelde westerlingen waar aanvankelijk op werd gegokt die verkassen naar het Oldambt. Calon: “Maar van de laatste vijftig kavels die zijn verkocht, komt 80 procent van buiten het noorden.”
Alle voorbeelden ten spijt, de verkoop stagneert. Dit jaar werden slechts negen kavels verkocht. De Ontwikkelingsmaatschappij Koop Holding vroeg de provincie versneld grond af te kunnen nemen, om daarop een hypotheek te nemen. Daardoor is men verzekerd van voldoende liquide middelen voor de marketing en het bouwrijp maken van de grond. Calon noemde de gesprekken en onderhandelingen daarover eerder in de Statencommissie ‘een knokpartij’. Koop geeft de provincie een concerngarantie als hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Provinciale Staten van Groningen nemen over het bereikte akkoord volgende week een definitief besluit. In de Statencommissie toonde een meerderheid zich bezorgd over de voortgang van het project, dat de bouw van 1480 woningen omvat. De verkoop loopt vertraging op, mede als gevolg van de kredietcrisis. Maar de provincie loopt financieel niet meer risico, stelde Calon. “Met die concerngarantie zitten we safe”, zegt hij nu. “Koop is geen beursgenoteerd bedrijf, dat zal dus niet snel door zijn hoeven zakken. De bulk van hun werk bestaat uit het leggen van pijpleidingen in het buitenland. Ik heb niet het idee dat daar over drie jaar de klad in komt.”
Calon gelooft bovendien in de Blauwestad. “Het is een gewaagd project. We bouwen voor de bovenkant van de markt, maar we zijn op de goede weg. Van de zomer kwam ik op een van de fietspaden in Blauwestad een ouder Gronings echtpaar tegen, dat zijn duim omhoog stak. Een mooi project, zeiden ze.”
Blauwestad heeft het troosteloos ogende Oldambt nu al een beter imago bezorgd, onderstreept Calon. “De inwoners worden weer trots op het gebied. De ondernemers zijn enthousiast. Het concept is ook goed.”
Dat concept werd in de jaren negentig bedacht en politiek omarmd door de toenmalige gedeputeerde Gerard Beukema (PvdA). Het idee was om de oude Oost-Groningse landbouwgronden onder water te zetten en een waterrijk woongebied te creëren. Woningbouw, aangelegde natuur en een kunstmatig meer zouden de streek een sociaal-economisch belangrijke impuls geven. In januari 2004 gaf toenmalig minister Dekker van VROM het startschot. Ze sprak van het ‘meest spectaculaire landschapsproject sinds de drooglegging van de IJsselmeerpolders.’
Het 8 vierkante kilometer grote meer dat er nu ligt, is even groot als het Sneekermeer of de Reeuwijkse Plassen. Daar rondom komen vijf woonlocaties. De verkoop begon in 2005, al ging die officieel pas het jaar daarop van start.
Aanvankelijk participeerden behalve toentertijd Geveke (nu Koop) ook Ballast Nedam en BAM in de Ontwikkelingsmaatschappij. De laatste twee stapten er vorig jaar echter uit.
Calon verklaart die stap: “Ze konden niet door één deur. Er was continu gedoe. Koop wilde versneld in Het Dorp (een van de woongebieden waar 120 woningen worden gebouwd, red.) investeren. BAM en Ballast Nedam wilden eerst 70 procent van de huizen verkopen voor ze aan Het Dorp wilden beginnen. Koop wilde toch al meer kleinere projecten realiseren zoals Het Dorp, terwijl de twee andere grotere wilden. Koop begint nu met de eerste fase van Het Dorp, de bouw van veertig woningen.”
De gedeputeerde dacht overigens contractueel te hebben vastgelegd dat de twee bij uiitreding verplicht waren tweehonderd kavels af te nemen. De twee bouwmaatschappijen meenden van niet. In de Statencommissie gaf hij toe een fout te hebben gemaakt. “Ze zijn verplicht voor 2011 tweehonderd woningen af te nemen. Daar zullen we ze aan houden.”
Verkoop van kleinere kavels is beslist niet aan de orde, beklemtoont de PvdA-gedeputeerde. “Provincie en gemeenten (Reiderland, Winschoten en Scheemda, red.) zullen daar ook niet mee akkoord gaan. Kleinere kavels betekenen meer huizen en minder hoge winsten, dus dat zou heel dom zijn. Je kunt beter langer wachten.”
Calon denkt niet dat de 1480 woningen binnen tien jaar, de oorspronkelijke termijn, verkocht zijn. “We hebben een verkeerde inschatting gemaakt over de verkoopsnelheid. Dit is een project dat zijn gelijke niet kent in Nederland. We hadden dus ook geen referenties. De verkoop zal langer duren. Hoe lang? Ik weet het echt niet. Het kan tien, twaalf, vijftien of twintig jaar duren, maar dertig jaar zeker niet. Natuurlijk worden die huizen verkocht. We halen misschien niet 120 per jaar zoals geprognosticeerd, maar wel 75.” ■

Reageer op dit artikel