nieuws

BAM daagt wethouders uit met emissieloze weg

bouwbreed Premium

Met de ‘emissieloze weg’ wil BAM Wegen opdrachtgevers uitdagen. Want, hoewel op het gebied van fijn stof, rust en comfort veel is ontwikkeld, blijft het groen aanbesteden van wegen achterwege. “Vaak weten wethouders niet wat er te koop is”. Intussen liggen ruim dertig wegenbouwprojecten stil.

Zwarte wegen behoren tot het verleden als het aan BAM Wegen

Groene wegen, witte wegen, stille wegen, schone wegen. BAM Wegen presenteert de emissieloze weg. Een verzameling van veertien oplossingen die met schone, comfortabele snelwegen te maken hebben. Zeg maar een emissieloos wegoeuvre.
Met de “kaartenbak” die binnenkort naar gemeenten wordt gestuurd, wil BAM wethouders ruimtelijke ordening en milieu laten zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Gelijk aan een IKEA-kast kunnen ze zelf wegen naar wens samenstellen. “Wat je natuurlijk hoopt, is dat wethouders zeggen; wij willen per se een leab-weg van BAM”, zegt Willem Weeda, acquisiteur bij BAM Wegen. “Maar, zo ver zijn we nog lang niet.”

Leab

Grotendeels bestaat de emissieloze weg uit innovaties die de wegenbouwer in de afgelopen jaren ontwikkelde. Leab (laag energie asfalt beton) is daar een voorbeeld van. Het asfaltmengsel is volgens BAM minder belastend voor het milieu, omdat het bij lagere temperaturen wordt geproduceerd en verwerkt. Volgens Weeda is het asfalt verder vergelijkbaar met ZOAB. De vraag neemt langzaam toe. “Binnenkort gaan we het in een tweede centrale in Nederland produceren.”
Een andere oplossing gaat over fdrs, een fijn stof reductie systeem. De methode om vervuilde lucht af te vangen werd in 2008 beloond met de Intertraffic Innovation Award. Het systeem is gebaseerd op een wereldwijd patent van de TU Delf en benut de negatieve lading van de aarde. Het bestaat uit een elektrostatisch dak van stroomdraden. Metalen geaarde gaasschermen laden fijnstofdeeltjes en trekken za als een magneet. Ook de ‘SouterRain’ geldt als een belangrijk onderdeel in het concept. De wegconstructie heeft een waterbergend vermogen en werkt als tussenopslag wanneer er tijdelijk onvoldoende capaciteit is in het riool. “Dankzij SouterRain wordt de piek in de waterafvoer afgevlakt en raakt de riolering niet overbelast. De constructie kan gebruikt worden in de fundering van wegen maar bijvoorbeeld ook van parkeerplaatsen.”
Het product Luxfalt maakt zwart asfalt wit. Omdat wit beter reflecteert dan zwart verbetert dat het zicht op wegen. Ideaal voor in bosrijke gebieden, op onoverzichtelijke kruispunten en in tunnels, aldus BAM.
De BAM-weg van de toekomst is niet alleen ‘veilig, gezond en stil’, maar ook ‘comfortabel’. Comfort dat wordt bereikt met rijen bomen en grasdaken. Weeda refereert aan een Chinese wijsheid. “De kleur groen doet iets met je. Daar wordt je rustig van. Bomen kunnen fijn stof afvangen maar daarbij kunnen ze wegen ook windluw maken.”
Grijze bouwers die groen denken. Al gaat bomen kweken nog een stap te ver. “Nee, daar zullen we niet aan beginnen. Maar, we hebben wel een eigen groenvoorzieningsbedrijf.” Lichtwindturbines op openbare lantaarnpalen maken de toekomstweg CO2-vrij. Het Cleanscreen pakt geluid aan en fijn stof in, net zoals respectievelijk de Sound- en de Dustkiller. Overal heeft BAM aangedacht, alleen voor het fileprobleem heeft de aannemer geen troefkaart achter de hand.
Resteert de vraag waarom een ‘zwarte’ kilometermaker uitpakt met een groen-wit wegconcept, alsof het een zelf samen te stellen dakkapel betreft. Met het belangrijkste verschil dat aannemers afhankelijk zijn van een vragende markt. Dat laatste ziet Weeda in, van een aannemer als winkel durft hij alleen te dromen. “Toch zie ik de wereld om me heen veranderen. Meer en meer bouwers gaan op de stoel zitten van ingenieurs, stedenbouwkundigen en architecten. Overigens confronteren wij gemeenten al langer met oplossingen voor problemen die ze zelf nog niet eens als problemen beschouwden.”

Bestellingen

Weeda ziet in dat de ‘Best of BAM’ niet direct tot bestellingen zal leiden. De markt bij de hand nemen kan niettemin geen kwaad, bewijst Movares. Zijn concept van de duurzame weg werd één op één opgepikt door de gemeente Venlo die nu uitzoekt of het haalbaar is. Een half jaar geleden lukte het Movares ook in Diemen de vragende markt via een ‘omweg’ te prikkelen. Al snel prijkte het overkappingsplan van het ingenieursbureau bovenaan het verlanglijstje van een actiegroep die zich druk maakt over de verbreding van de A10. Hoewel de bewonerswens zelfs verkeersminister Camiel Eurlings bereikte, wilde niemand extra betalen voor een gezondere en stillere oplossing.
Onderweg naar duurzaam inkopen (vanaf 2010 voor gemeenten) constateert Weeda dat oplossingen voor schone wegen nog te weinig worden beloond. Volgens hem ontbreekt het aan een duurzame visie bij het Rijk. “We zijn er met zijn allen nog niet over uit wat duurzaam is. Dat kader moet geschapen worden. Het wordt tijd voor een conceptuele visie van de overheid.” Overigens vindt Weeda wel dat met het Convenant Intellectueel Eigendom een belangrijke stap naar een groene toekomst is gezet. Het document dat door meerdere partijen is ondertekend, biedt opdrachtgevers mogelijkheden innovaties in bestekken voor te schrijven.
Hoe ziet een emissieloze weg er uit? Bestaan er al wegen in Nederland waar niemand last van heeft? Weeda kan niet zo snel een voorbeeld bedenken. “Als ze al bestaan dan in rustige delen van het land. Wij richten ons op drukke wegen bij steden. De tijd is rijp voor ons concept. Ruim 30 wegenbouwprojecten staan stil door problemen met fijnstof. Of ons concept duur is? Het is maar net hoe je dat bekijkt. Gezondheid is ook veel waard.” n

Reageer op dit artikel