nieuws

Advies Meijerink: Toezichthouder voor corporaties

bouwbreed Premium

Een nieuw op te richten toezichthouder voor woningcorporaties moet gaan oordelen over de prestaties, de financiën en het bestuur van corporaties.

Dat staat in het advies van de stuurgroep Meijerink dat gisteren is overhandigd aan minister Van der Laan (wonen) en de vereniging van corporaties Aedes. Corporaties zijn volgens het advies private maatschappelijke ondernemingen die met “brede zorg voor het wonen” een publiek belang dienen.
Het publiek belang bestaat uit dat wat moet (de sociale taak), wat kan (de woonomgeving en het maatschappelijk vastgoed) en wat te overwegen is in de lokale context (de wijk- en buurtaanpak). Dit laatste deeldomein betekent ‘nee, tenzij’ voor de corporatie. Dit in tegenstelling tot het eerste deeldomein, waar ‘ja, mits’ geldt.
Corporaties dienen huurders en gemeenten te betrekken bij het beleid en leggen aan hen verantwoording af, luidt een ander onderdeel van het advies.
Optreden tegen individuele corporaties is voorbehouden aan de toezichthouder. Die kan zelf maatregelen nemen of de minister verzoeken zwaardere sancties toe te passen. In geval van conflicten tussen corporaties en lokale belangenhouders kan de autoriteit bindende uitspraken doen.
Het nieuwe “arrangement” tussen overheid en corporaties voorziet niet in vrijwillige uittreding van corporaties uit het stelsel.

Reageer op dit artikel