nieuws

Welstandsadvies rijp voor afschaffing

bouwbreed

De verplichte welstandseisen voor nieuwbouwplannen kunnen worden afgeschaft. Dat concludeert minister Vogelaar (wonen) na lezing van een onderzoek van vier jaar oud.

De verplichte welstandseisen voor nieuwbouwplannen kunnen worden afgeschaft. Dat concludeert minister Vogelaar (wonen) na lezing van een onderzoek van vier jaar oud.
Vogelaar schrijft in een advies aan de Tweede Kamer dat “op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd naar het functioneren van het welstandstoezicht, kan worden vastgesteld dat het werken met door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels voor het welstandstoezicht goed functioneert.” Volgens de minister leiden welstandsnota’s “tot een eenduidige beoordeling van bouwplannen, ook zonder dat daarbij advies wordt ingewonnen van een welstandscommissie. Daarom zal de plicht tot het inwinnen van een welstandsadvies uit de wet worden geschrapt”.
Tegelijkertijd meldt Vogelaar dat welstand niet langer meer onder haar verantwoordelijkheid valt, maar in het vervolg onder dat van haar collega Cramer (ruimte). Vogelaar wil nog wel dat meer en meer bouwprojecten kunnen doorgaan zonder advies van de welstandscommissie.

Reageer op dit artikel