nieuws

Waterbouw mordicus tegen combinatieverbod

bouwbreed

De waterbouwers hebben grote bezwaren tegen het beperken van combinatievorming. Niet alleen de bedrijven worden benadeeld, ook de overheid zelf snijdt zich daardoor in de vingers.

Juist in een kapitaalintensieve tak van sport als de waterbouw en door de hoge risico’s bij de uitvoering van werken, is combinatievorming vaak onvermijdelijk, schrijft de directeur van de Vereniging van Waterbouwers VBKO Fries Heinis in een brief aan het ministerie van Economische Zaken.
Als voorbeeld haalt hij de Tweede Maasvlakte aan waar de grote baggeraars Boskalis en Van Oord in combinatie het werk gaan uitvoeren. Beide zijn theoretisch op basis van hun omzet en capaciteit in staat om het werk uit te voeren. De praktijk is echter anders.
Van Oord bijvoorbeeld heeft 20 procent van de capaciteit in Europa waar zo’n 400 miljoen euro per jaar wordt gemaakt. Maasvlakte 2 vergt 37 procent van de capaciteit met een omzet van 300 miljoen euro per jaar. Die extra 17 procent capaciteit zou Van Oord dus elders in de wereld moeten vrijmaken. Samen met Boskalis is het extra capaciteitsbeslag slechts 8,5 procent. Dat betekent dat efficiënter met het dure materieel kan worden gewerkt hetgeen een kostenvoordeel oplevert.
Ook is een betere spreiding van risico’s mogelijk. “De beperking van combinatievorming leidt tot een verminderde mogelijkheid tot risicospreiding, hetgeen logischerwijs tot aanzienlijk hogere risico-opslagen zal leiden. In voorkomende gevallen zal zelfs kunnen worden afgezien van het doen van biedingen met als onbedoeld gevolg minder competitie en hogere prijzen”, aldus Heinis.
Daarnaast vreest hij een negatieve invloed op de uitvoeringsduur van werken. “Het ligt voor de hand dat juist de samenwerking tussen ondernemingen het mogelijk maakt om te kunnen voldoen aan de krappe uitvoeringstermijnen die inherent zijn aan waterbouwkundige werken. Juist nu de noodzaak tot maatregelen ter beperking van de gevolgen van de zeespiegelstijging algemeen wordt erkend, zou het onwenselijk zijn om regelgeving in te voeren die vermoedelijk leidt tot het niet meer kunnen voldoen aan de vereiste spoedeisendheid”, schrijft Heinis.

Beroep

Geschrokken is hij verder van de veelheid aan administratieve en onderzoeksverplichtingen die de bedrijven voor hun kiezen krijgen. En dat juist in een tijd dat de overheid probeert de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen.
“Wij durven te stellen dat u met de beleidsregels combinatievorming uw ogen sluit voor de omstandigheden in de markt. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om af te zien van afschaffing van het vrijstellingsbesluit combinatievorming”, sluit Heinis zich aan bij de rij van criticasters.

Reageer op dit artikel