nieuws

Vlissingen werkt laatste tekort in budget Scheldekwartier weg

bouwbreed Premium

Door de plannen voor het Scheldekwartier aan te passen is het gemeentebestuur van Vlissingen erin geslaagd de grondexploitatie sluitend te krijgen. Eind vorig jaar bestond er nog een tekort van ongeveer 62,5 miljoen euro.

Met hulp van het ministerie van VROM en verschillende deskundigen wist Vlissingen het verlies afgelopen voorjaar terug te brengen tot ruim 18 miljoen euro door een besparing in civiele werken en door beter te plannen. Een door de provincie Zeeland ingestelde werkgroep werkte ook het laatste tekort weg.
Om de begroting sluitend te krijgen zijn er verschillende wijzigingen nodig: slopen van de machinefabriek en op de plek extra woningen bouwen; aanleggen van een grote jachthaven in plaats van een groen eiland, aanleggen van een groene zone in plaats van een waterpartij met brug en aanpassingen doen in de buurt van het Scheldeplein.
Het college van Burgemeesters en Wethouders gaat op zoek naar marktpartijen om het Scheldekwartier gezamenlijk te ontwikkelen. Eind september is gestart met het bouwrijp maken van Bestevaêr, het eerste deelplan van het Scheldekwartier. In totaal zijn er bijna 1800 woningen gepland in het nieuwe stadsdeel.
De gemeenteraad beslist op 27 november over de voorgestelde aanpassingen van het college.

Reageer op dit artikel