nieuws

Uitbreiding IJburg kan beginnen

bouwbreed

De gemeente Amsterdam wil volgend jaar een begin maken met landwinning voor nieuwe woningbouw in het IJmeer.

Feitelijke woningbouw op het zogeheten Middeneiland is voorzien vanaf 2012, zo heeft wethouder van Poelgeest van grondzaken gisteren verklaard bij de presentatie van het nieuwe bestemmingsplan voor IJburg.
In 2004 haalde de Raad van State een streep door het oude bestemmingsplan. De aanleg van vier nieuwe wooneilanden werd toen in strijd geacht met Vogel- en Habitatrichtlijn. Om alsnog woningbouw mogelijk te maken, legt de gemeente voor 25 miljoen euro een vervangende mosselbank aan.

Luchtkwaliteit

De aanleg van een aantal jachthavens aan de randen van het gebied is geschrapt. En er zijn tal van verkeersmodellen ontwikkeld waaruit moet blijken dat de aan normen voor luchtkwaliteit kan worden voldaan.
“Ik kan geen volledige garantie geven, maar wij denken nu een bestemmingsplan te hebben gemaakt dat de toets der kritiek zal doorstaan”, verwacht Van Poelgeest. Hij gaat er vanuit dat partijen, zoals de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, opnieuw bezwaar zullen maken tegen het bestemmingplan. “Zij zijn nu eenmaal tegen de bouw van een woonwijk in het IJmeer.”

Woningen

De vier eilanden (218 hectare) van de tweede fase van IJburg bieden plek aan negenduizend woningen. Deze eilanden krijgen een dichte stedelijke bebouwing, vergelijkbaar met het reeds bestaande Haveneiland. In de plannen is ruimte gereserveerd voor de bouw een nieuwe verbinding naar Almere door het IJmeer. Als de ontwikkeling voorspoedig verloopt, dan zal IJburg rond 2020 worden voltooid.

Reageer op dit artikel