nieuws

Toolkit helpt bij renovatie bestaande woningen

bouwbreed Premium

Uitgeverij Aeneas presenteert vandaag de Toolkit Bestaande Woningbouw, die helpt bij het duurzaam renoveren van bestaande woningen. Het gereedschap is gericht op het verminderen van het energiegebruik, verbeteren van de gezondheid en het verhogen van comfort en uitstraling.

De verwachtingen rond de Toolkit Bestaande Woningbouw zijn hoog gespannen. Volgens een persbericht van de uitgeverij kan de toepassing leiden tot lagere woonlasten, ondanks de huurverhoging. Het leidt namelijk tot een aanzienlijke verlaging van het energiegebruik. De initiatiefnemers van de Toolkit hebben zo’n 1000 mogelijkheden doorgerekend om 1,1 miljoen bestaande huurwoningen te renoveren. Daaruit zijn negentig concepten gekozen als meest geschikt voor de renovatie van vijf reguliere woningtypes, gebouwd vóór 1976.
Voor elk type zijn achttien mogelijkheden uitgewerkt, met verschillende ambitieniveaus en accenten. De corporatie kan als ‘aanvliegroute’ kiezen voor vermindering van de CO2-uitstoot, verlaging van de energielasten, begrenzing van de investeringskosten of beperking van de exploitatietermijn.

Grootste probleem

Volgens Willem Otter, directeur BAM Woningbouw W0x26R (Waarde 0x26 Riant), kan met de Toolkit het “grootste probleem van Nederland” worden opgelost, namelijk de CO2-uitstoot door de verwarming van woningen, die groter is dan de CO2-uitstoot van het autoverkeer. Otter benadrukt dat de renovatie ook tot gezondere woningen leidt met meer comfort en een betere uitstraling. Hij heeft de Toolkit ontwikkeld met SenterNovem, Cauberg-Huygen, DHV, BouwHulp Groep, W/E Adviseurs, De Haas 0x26 Partners, de projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw (DEPW) en de vier grote corporaties De Alliantie, Goedestede, Vestia en Woonbron. Otter hoopt dat de Toolkit de standaard wordt voor de renovatie van woningen. Het is een krachtig hulpmiddel om sturing te geven aan het beleid van verhuurders.

Weloverwogen mix

Minister Cramer zal de Toolkit Bestaande Woningbouw enthousiast ontvangen, is de eerste reactie van haar woordvoerder. De Toolkit past bij de doelstelling van het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Hij past ook bij de afspraak tussen de corporaties en de overheid om vóór 2011 een half miljoen woningen en bedrijfsgebouwen 30 procent energiezuiniger te maken. De corporaties kunnen met de Toolkit een weloverwogen mix van maatregelen uitwerken voor de renovatie van de vaak ongeïsoleerde woningen van vóór 1976. Zij vormen 53 procent van de woningvoorraad en zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de CO2-uitstoot door verwarming. Alle concepten zijn volgens Otter doorgerekend en haalbaar. Na de renovatie voldoen de woningen aan de eisen voor energielabel A, behalve als de exploitatietermijn kort is.
Technisch is het volgens Otter niet eens zo ingrijpend om een woning naar het niveau van energielabel A te brengen. Het is een kwestie van weten hoe je het aan moet pakken. De eerste maatregel is isoleren. De tweede is duurzame energie toepassen, die niet uitgeput kan raken. De derde maatregel is rendabele apparaten gebruiken voor de fossiele brandstoffen. BAM Woningbouw stelt het isoleren voorop. De Toolkit biedt daarvoor principedetails. De kap van eengezinswoningen bijvoorbeeld wordt aan de binnenzijde geïsoleerd. De gevel krijgt isolatie in de spouw. Bovendien wordt het buitenblad vervangen door isolatie of wordt isolatie aan de binnenzijde van de gevel toegevoegd. De details voorkomen dat de kap en de gevel niet meer op elkaar aansluiten en dat de gevel over de rooilijn zou gaan.

Cradle to cradle

De Toolkit stelt het energiegebruik en de CO2-uitstoot door verwarming voorop, naast de investeringskosten en de exploitatietermijn. Bij duurzaamheid valt ook te denken aan een keuze voor bepaalde materialen en producten. Sanne Verhoeven van de Hanzehogeschool Groningen heeft bijvoorbeeld een cradle to cradle (C2C)-toolkit voorgesteld. Die is primair gericht op het voorkomen van afval, door het gebruik van nagroeibaar materiaal zoals vlas, hennep, hout, schapenwol en kurk. Secundair pleit Verhoeven voor producten waarvan de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Alle producten met een NaturePlus-label, verf en lijm op basis van minerale en plantaardige grondstoffen en stro, riet en leem voldoen daaraan. Het ontwerp kan worden aangepast aan de materialen en producten, bijvoorbeeld met overstekken of deels ondergronds.

Bouw zonder afval

Minister Cramer heeft al laten weten naar een bouw zonder afval toe te willen. SenterNovem noemt in een publicatie de integrale verlaging van de milieubelasting als doelstelling, niet alleen de vermindering van het energiegebruik en de CO2-uitstoot door verwarming. Bij renovatie kan ook rekening worden gehouden met de milieubelasting door zo weinig mogelijk te slopen en het gebruik van energie en water bij de uitvoering te beperken. De Toolkit Bestaande Woningbouw besteedt vooral aandacht aan de vermindering van het energiegebruik en de CO2-uitstoot. Daarmee is beslist de grootste milieuwinst te behalen, maar de duurzaamheid kan nog worden vergroot door toepassing van het cradle to cradle (C2C)-principe.

Reageer op dit artikel