nieuws

Tevreden mens blijft gemotiveerd

bouwbreed Premium

In tijden van economische crisis en een tekort aan vakbekwaam personeel is het belangrijk dat de werkgever inspeelt op de wensen en behoeften van zijn werknemers. Cees van Vliet van Arbouw pleit voor meer aandacht voor de mens en zijn arbeidsomstandigheden. Dit leidt tot tevreden werknemers die gemotiveerd aan de slag blijven.

De tijd van de kerstpakketten en -bonussen komt er weer aan. Geen beloning voor slechte prestaties neem ik aan, want dat is in deze tijd welhaast onhoudbaar. De attenties van de werkgever komen alle werknemers ten goede, als extraatje voor de feestdagen, als dank voor het geleverde werk.
Maar er is meer nodig om uw werknemers tevreden te houden. Hoewel het aantal orders in de bouwnijverheid daalt, neemt het tekort aan vakbekwaam personeel nog steeds toe. Het vasthouden van de mensen die er zijn, is dus van levensbelang voor het voortbestaan van de organisatie. En dat begint bij goed werkgeverschap. Want bent u een slechte werkgever, dan zal vroeg of laat een tendens naar ontevredenheid ontstaan. Dan kunt u de kerstpakketten nog zo vol stoppen, geen mens zal zich nog lang met hart en ziel voor u willen inzetten.
Om werknemers te blijven motiveren is een aantal zaken van belang. In de eerste plaats moet het bedrijf zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden. Hiermee zijn ongevallen en verzuim te voorkomen. Bovendien laat u zien dat u het welzijn van de mensen hoog in het vaandel heeft.
Om het werk nog verder te verlichten, moet goed worden nagedacht over de taken van de individuele werknemer. Blijkt het werkvermogen lager dan gemiddeld, dan is het verstandig te bespreken wat iemand nog wel kan, zonder zich over de kop te werken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek. Door goed overleg wordt de oplossing doorgaans snel gevonden.
De organisaties in de bedrijfstak helpen de bedrijven een handje, bijvoorbeeld met een voorziening voor de werkdrukbegeleiding van uta-personeel. Zelfs omscholing is mogelijk voor de werknemers die het werk te zwaar blijkt geworden en bij wie verzuim of arbeidsongeschiktheid op de loer liggen. Arbouw biedt instrumenten als Pisa en de RI0x26E MKB Bouwnijverheid om de arbozorg in de ondernemingen verder te ondersteunen. Het is aan te raden goed op de hoogte te blijven van de vele mogelijkheden in de bedrijfstak.
Als werkgever zou u daarnaast het productieproces in uw bedrijf eens kritisch onder de loep kunnen nemen. Hiermee kunt u klachten namelijk al in een vroeg stadium voorkomen. Kies niet het productieproces als uitgangspunt, maar de mens. In de bouwnijverheid hebben vooral veel ouderen te kampen met een laag werkvermogen. Ze willen wel werken, maar het werk is soms veel te zwaar. Voor deze groep is omscholing lastig. Door maatregelen zoals de aanschaf van mechanische hulpmiddelen, het aanpassen van de taken of het verlagen van het gewicht van de materialen, blijven zij, maar feitelijk alle werknemers gezond aan de slag. Dit uit zich in een lager verzuim en dus minder kosten, maar leidt ook tot tevreden werknemers. Dat is goed voor mens en bedrijf.

Reageer op dit artikel