nieuws

Spoedwet wegen al 1 januari van kracht

bouwbreed

De wet versnelling besluitvorming wegprojecten, of wel de aangepaste Spoedwet en Tracéwet, moeten op 1 januari 2009 ingaan. Dat valt onder meer op te maken uit een brief van minister Cramer (milieu) aan de Tweede Kamer. Daarin doet ze uit de doeken hoe het staat met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met het NSL hoopt het kabinet de bouwprojecten die door slechte luchtkwaliteit zijn vastgelopen weer vlot te trekken. Het NSL en de wet versnelling besluitvorming wegprojecten zijn nauw met elkaar verweven. Zonder het NSL van het ministerie van VROM, die als alles meezit pas in de zomer van 2009 wordt vastgesteld, kan verkeersminister Eurlings zijn spoedwetten wel op zijn buik schrijven.

De wet versnelling besluitvorming wegprojecten, of wel de aangepaste Spoedwet en Tracéwet, moeten op 1 januari 2009 ingaan. Dat valt onder meer op te maken uit een brief van minister Cramer (milieu) aan de Tweede Kamer. Daarin doet ze uit de doeken hoe het staat met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met het NSL hoopt het kabinet de bouwprojecten die door slechte luchtkwaliteit zijn vastgelopen weer vlot te trekken. Het NSL en de wet versnelling besluitvorming wegprojecten zijn nauw met elkaar verweven. Zonder het NSL van het ministerie van VROM, die als alles meezit pas in de zomer van 2009 wordt vastgesteld, kan verkeersminister Eurlings zijn spoedwetten wel op zijn buik schrijven.
De Spoedwet en de Tracéwet zijn pas echt rechtsgelding als er gedurende de tijd dat het NSL nog niét in werking is – met een maximum van een jaar – niet meer dan 1 procent overschrijding van de grenswaarden fijn stof optreedt in de omgeving van de aan te leggen weg. Zodra het NSL is vastgesteld, mag de extra luchtvervuiling op een andere plaats worden gecompenseerd. Als de Europese Commissie daar tenminste toestemming voor geeft. Dat groene licht verwacht Cramer in april.

Reageer op dit artikel