nieuws

Solids rekent af met vaste indeling en functie gebouw

bouwbreed Premium

Weg met het keurslijf van een vaste indeling van een gebouw en een vaste functiebestemming! Woningbouwvereniging Stadgenoot bouwt op dit moment haar eerste Solid op IJburg. Solids zijn duurzame gebouwen die ruimte geven aan wat mensen zelf willen. De gescheiden realisatie van casco, indeling en interieur vereist volgens Patrick Tielkes een andere aanpak van partijen uit de bouwkolom.

Tot nu toe hebben huurders nooit zelf hun eigen huisvestingswens kunnen ontplooien. Van huurwoningen en, in mindere mate, verhuurbare bedrijfsunits ligt de bestemming en de indeling vaak vast. Ten onrechte, vindt geestelijk vader van de Solids, Frank Bijdendijk.
Mensen zijn prima in staat zelf goede keuzes te maken voor de indeling van hun woon- en werkruimte. Huidige indelingen gaan uit van een stereotype mens, maar die bestaat niet. Met ruim honderd jaar ervaring in beheer en verhuur van onroerend goed weet Stadgenoot dat er succesvolle en minder succesvolle gebouwen en wijken bestaan. Woningen gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw, blijken gemakkelijk aan de huidige huisvestingswens te kunnen voldoen, terwijl sommige flats uit de jaren zeventig inmiddels zijn gesloopt.

Investering

Bij Solids staan twee belangrijke kenmerken van succesvolle gebouwen centraal: dierbaarheid en accommoderend vermogen.
Wij willen gebouwen neerzetten die geliefd zijn, minimaal honderd jaar meegaan en zijn voorbereid op wijziging van functie. De gebouwen worden gemaakt met materialen die mooi verouderen. Huurders kunnen zelf kiezen hoe ze hun ruimte willen gebruiken en indelen, nu en in de toekomst.
Dit vergt een extra investering bij de bouw, omdat de kosten voor ‘overmaat’ in de basis van het casco zijn opgenomen. Als bijvoorbeeld een woonruimte op termijn wordt omgebouwd tot werkplaats moet het casco daarop zijn berekend. Dat betekent een overmaat in verdiepingshoogte, ontsluitingsmogelijkheden, schachtruimte(n) en vloersterkte. Distributie van onder andere warmte, koude, elektriciteit, ventilatie, drink- en afvalwater vindt via verticale schachten plaats. Elke schacht beschikt per vloer over minimaal twee punten waar de huurder zijn eigen installaties kan aansluiten.
Bestemmingsvrij bouwen klinkt eenvoudiger dan het is. Voor overheden zijn Solids een nieuw verschijnsel. In de praktijk blijkt het dan ook behoorlijk ingewikkeld Solids te realiseren, functiescheiding is in de regelgeving ingebakken. Stadgenoot maakt daarom onder andere gebruik van de expertise van PSIBouw, die gericht adviseert en helpt bij het vinden van oplossingen voor knelpunten op het gebied van wet- en (huur)regelgeving.
Ook voor de bouwsector zijn Solids een noviteit. De aanbesteding en bouw worden in twee fasen gescheiden: het casco en de inbouw. Hierdoor ontstaat een markt voor cascobouw én een markt voor de inbouw. Vooral de markt voor inbouwproducten en -diensten moet zich nog ontwikkelen. Nu is deze vooral ‘business to business’ en verkokerd georganiseerd. Daar ligt een grote uitdaging voor onder andere afbouwbedrijven en de installatiebranche.
Op dit moment wordt de eerste fase van de Solids op IJburg gebouwd met 10.000 vierkante meter van de 40.000 vierkante meter vrij te bestemmen huurruimte. Na oplevering van het casco kunnen toekomstige gebruikers aangeven welke ruimte ze willen huren. De huurprijzen komen marktconform tot stand. Geïnteresseerden kunnen na oplevering in 2010 deelnemen aan een online veiling. Minimaal 15 procent van het Solids-oppervlak gaan we sociaal verhuren. Dit oppervlak komt beschikbaar voor mensen die daarvoor een persoonsgebonden korting krijgen. Een volgend project begint in 2009 aan de Eerste Constantijn Huygensstraat.

Vernieuwing van de bouwsector

De vernieuwing in de bouw is onomkeerbaar ingezet, maar nog niet voltooid. Hoe gaat het verder met de vernieuwing, ook als PSIBouw eind dit jaar zal gaan stoppen? De komende tijd kunt u op de deze pagina bijdragen lezen van mensen die bij de vernieuwing van de sector en bij PSIBouw betrokken zijn. Reacties zijn mogelijk via: info@psibouw.nl
www.debouwvernieuwt.nl

Reageer op dit artikel