nieuws

Slooplat SP rekent af met afbraakhype

bouwbreed Premium

De Socialistische Partij wil dat veel minder sociale huurwoningen tegen de vlakte gaan. Twee parlementsleden ontwikkelden vijf voorwaarden waaraan sloopprojecten in hun ogen moeten voldoen.

Als gemeenten en corporaties elk project tegen de door de SP-Kamerleden Remi Poppe en Paulus Jansen ontwikkelde ‘slooplat’ zouden leggen, zou dat volgens de partij betekenen dat tussen de 15.000 en 20.000 woningen minder per jaar gesloopt worden. “Met de huidige economische ontwikkelingen en de tegenvallende nieuwbouwproductie is dat hard nodig. Anders loopt het woningtekort nog verder op”, stellen de twee in een rapport dat ze gisteren aanboden aan minister Van der Laan (wonen).
De SP’ers vinden dat met name corporaties veel te gemakkelijk besluiten tot sloop van goedkope huurwoningen. “Tussen 1990 en 2006 zijn er 190.000 tegen de vlakte gegaan. In de veertig prachtwijken staat 13 procent op de nominatie gesloopt te worden.”
De socialistische slooplat behelst vijf voorwaarden. Als het aan de SP ligt, mag een wijk of buurt pas worden gesloopt als 70 procent van de bewoners met die plannen instemt, er geen huurders voor de huizen meer te vinden zijn, de wachtlijsten niet groeien door de sloop, de problemen van een wijk zich niet verplaatsen en de huizen aantoonbaar van slechte kwaliteit zijn.

Bouwtechnisch

Aan die laatste voorwaarde voldoen veel sloopplannen niet, beweren Poppe en Jansen. “De echt slechte huizen zijn allang gesloopt. Bovendien laat onderzoek van het ministerie van VROM zien dat bouwtechnisch herstel steeds minder kost. Alternatieven zijn er legio. Het lukraak slopen van woningen – die na een opknapbeurt nog prima te bewonen zijn – moet stoppen. Te vaak gaan corporaties om bedrijfseconomische redenen over tot sloop terwijl ze de wijken zelf hebben verwaarloosd.”
De SP wil in de Tweede Kamer proberen de rechten van huurders op het gebied van sloop te verbeteren.

Reageer op dit artikel