nieuws

Saneringen op komst in baksteen en beton

bouwbreed Premium

Een op de drie fabrikanten van beton-, cement- en gipsproducenten schrapt komende maanden arbeidsplaatsen. De stemming in de bedrijfstak verslechtert zienderogen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het orderniveau nog steeds redelijk op peil is. De omvang van de opdrachten ligt 16 procent boven het niveau van 2000 en bedraagt slechts een fractie minder dan het gemiddelde van vorig jaar. In september gaf slechts 11 procent van de ondernemers aan met oplopende voorraden te kampen. Het aandeel liep in november op tot 27 procent.
Het aantal betonproducenten dat de productie terugschroeft is binnen drie maanden opgelopen van 8 tot 21 procent. Per saldo verwacht 46 procent komende maanden een verdere verslechtering. In september waagde zich slechts 1 procent aan negatieve voorspellingen.
Het CBS constateert dat de stemming onder de Nederlandse fabrikanten voor de derde achtereenvolgende maand flink verslechterd is. De score in de conjunctuurmeting van -9,1 is bijna de laagste stand ooit gemeten. Slechts in april 1993 en juni 2003 was het gemoed van de ondernemers nog ernstiger aangetast. Destijds noteerde het CBS een waardering van minus 9,4.
De fabrikanten van baksteen en dakpannen trappen eensgezind op de rem. Twee derde van de bedrijven produceert al op een lager pitje. Voor de komende maanden ligt volgens drie kwart van de ondernemers een verdere daling in het verschiet. Slechts een op de vijf bedrijven meldt geen last te hebben van een inkrimpende orderstroom. Terwijl bij 61 procent van de fabrikanten de voorraden oplopen, ziet opmerkelijk genoeg 91 procent van de ondernemers ruimte voor stijgende afzetprijzen.

Hoogtepunt

Opvallend genoeg blijkt de afzet van verwarmingsketels en radiatoren nog ongebroken. Een kwart van de bedrijven in de sector voerde nogmaals de productie op, al is de groei nu toch wel op zijn hoogtepunt. De orderpositie ligt maar liefst 65,9 procent boven het niveau in peiljaar 2000. Terwijl in september nog een derde van de bedrijven snakte naar extra personeel, is de vraag naar nieuwe medewerkers momenteel volledig opgedroogd.

Reageer op dit artikel