nieuws

Russische experts bestuderen energieverbruik van Assen

bouwbreed

Hoe kan de gemeente Assen stijgende energieprijzen het hoofd bieden? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de universiteit van Moskou.

Onder leiding van professor Victor Sergeyev onderzoeken Russische deskundigen welke gevolgen mobiliteit en inrichting van de stad hebben op de kosten van energie. Ze hebben een model ontwikkeld waarmee kan worden uitgerekend wat de gevolgen zijn van energieprijzen op de mobiliteit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan de hand van de rekenmethode voorspellen of mensen dichter bij hun werk gaan wonen als energie duurder wordt.
De conclusies van het onderzoek kunnen grote gevolgen hebben voor Assen. “We hebben verschillende plannen op stapel staan voor de periode tot 2030”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “En omdat we verwachten dat de energieprijzen in die periode blijven stijgen, kunnen de conclusies van de onderzoekers daarbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw.”
Ook de structuurvisie van de Drentse gemeente kan naar aanleiding van de bevindingen van de Russen worden aangepast. Verder kunnen de uitkomsten invloed hebben op het gemeentelijk energiebeleid en op de aanleg van infrastructuur.
Assen investeert 12.000 euro in het onderzoek dat al loopt in de provincies Drenthe en Groningen. “Wij zijn als eerste en enige, stad ingehaakt”, aldus de zegsman.

Reageer op dit artikel