nieuws

Randweg Eindhoven op schema

bouwbreed

– Nog steeds loopt de verbreding en vernieuwing van de A2/A67 Randweg Eindhoven volgens planning, en blijft het gevreesde verkeersinfarct als gevolg van De Ombouw uit. “Het verkeer speelt goed in op de steeds veranderende situaties”, stelt projectdirecteur Jan Remmits van tevreden vast.

Het project met een contractwaarde van circa 300 miljoen euro is het grootste werk dat Heijmans ooit zelfstandig heeft aangenomen. Meer dan vijfhonderd werknemers van het bouwbedrijf zijn dan ook onophoudelijk op meerdere plekken tegelijk in de weer om de gigantische klus in goede banen te leiden, en natuurlijk ook het verkeer waar het allemaal om is te doen. “We werken regelmatig een nacht of weekeinde door”, aldus Remmits.
Om de fileproblemen op de A2/A67 Randweg Eindhoven nu eens structureel op te lossen, wordt de 17 kilometer lange randweg in vier jaar tijd verbreed van twee naar vier rijbanen tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. In 2010 bestaat de Randweg Eindhoven uit vier rijbanen met elk twee rijstroken, waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het lokale verkeer.
Heijmans Infra legt nieuwe parallelbanen aan voor het lokale verkeer, vernieuwt de bestaande randweg, en bouwt de drie knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide volledig om. Dat betekent tevens de bouw van zo’n zeventig nieuwe viaducten en bruggen.
Om de verkeershinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de perken te houden legt Heijmans eerst de parallelbanen aan die tijdens de ombouw van de bestaande randweg tot hoofdrijbaan kunnen worden ingezet. Zo kan het verkeer maximaal doorstromen, omdat het aantal beschikbare rijbanen nauwelijks wijzigt. Dat door deze werkwijze de totale bouwtijd ook nog eens een jaar korter wordt dan Rijkswaterstaat vooraf had gepland, gaf voor de dienst de doorslag de opdracht aan Heijmans Infa te gunnen.
In de nieuwe situatie moet het verkeer vóór de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide al kiezen voor de doorgaande rijbanen of de parallelbanen. Dat zal wel even wennen zijn, maar Remmits maakt zich daar allerminst zorgen om.
Remmits: “Het verkeer lijkt zich nu al anders te gedragen. Op het traject zijn minder ongelukken dan voorheen en ook het aantal files is afgenomen”. n

Reageer op dit artikel