nieuws

Projecten versnellen kan nu al

bouwbreed Premium

In het rapport van de commissie Elverding staan aanbevelingen om projecten te versnellen. Maar de praktijk hoeft de voorgestelde brede maatschappelijke verkenningsfase niet af te wachten en kan nu al aan de slag, betogen Kees van Leeuwen en Theo Heida.

Voor het versnellen van projecten met de aanbevelingen van de commissie Elverding zijn bestuurders met stevige knieën nodig. Dit was één van de conclusies uit een discussie die werd georganiseerd door Procap. Vertegenwoordigers van provinciale en gemeentelijke organisaties, maar ook vertegenwoordigers van marktpartijen bogen zich over de vraag hoe projecten kunnen worden versneld en wat ‘morgen’ al anders kan.
Eén van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Elverding is de introductie van een brede maatschappelijke verkenningsfase en een compacte planstudie. Ook wordt de ‘bestuurlijke lus’ genoemd, om te voorkomen dat bij tekortkoming de hele procedure over moet. Daarnaast doet Elverding aanbevelingen over de inzet van capaciteit en budgetten en het verminderen van de bestuurlijke drukte.
Veel overheidsorganisaties zijn met deze aanbevelingen aan de slag gegaan. Ook provincies en gemeenten, omdat de verwachting is dat juist veel kansen liggen in versnelling van bovenregionale infrastructuurprojecten. Maar die vertaling naar de praktijk blijkt niet eenvoudig, mede omdat dit aanpassing van bestaande procedures en werkwijzen vraagt én van nationale regelgeving voor onder meer luchtkwaliteit.
Daarnaast zijn bij dit soort projecten de verschillen in belangen tussen de diverse lokale overheden vaak een remmende factor bij het realiseren van projecten. En om consensus te bereiken wordt vaak toevlucht gezocht in beschrijvingen en beslissingen van een hoog abstractieniveau. Waarbij men vergeet om het project concreet te maken, waardoor later weer veel weerstand ontstaat.
Daarom is het nodig op bestuurlijk niveau sneller en eenduidiger besluiten te nemen. En natuurlijk mogen de mogelijkheden van doorzettingsmacht naar de lokale overheden niet worden vergeten.
Tijdens de discussiemiddag werd ook duidelijk dat er nu al heel veel mogelijk is om projecten te versnellen. Zo liggen er veel kansen op het vlak van contractering van marktpartijen, onderlinge samenwerking, teamsamenstelling, anders plannen en diverse technische mogelijkheden. Hierbij werd onder meer geput uit de inzichten, opgedaan bij het versnellen van de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht.
Vooral het slimmer en robuuster plannen van infrastructuurprojecten kan snelle winst opleveren. Vaak is onduidelijk waar de ruimte in de planning zit, omdat veiligheid op veiligheid is gestapeld. Beter is om deze ruimte zichtbaar te maken en hiermee als buffer de planning te beheersen. Ook het meer parallel plannen van taken biedt mogelijkheden, maar dan mag niet worden beknibbeld op de bezetting van het team.

Reageer op dit artikel