nieuws

Overeenkomst AM en ziekenhuis

bouwbreed

AM Real Estate gaat in nauwe samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis onderzoeken of het financieel haalbaar is om extra nieuwbouw op de Bleulandlocatie te realiseren.Beide partijen ondertekenden gisteren een overeenkomst. De haalbaarheidsstudie moet begin volgend jaar zijn afgerond.

Nu al liggen er plannen op tafel om een geheel nieuw ziekenhuis te bouwen op de helft van het terrein. “In dit kernziekenhuis willen wij alle patiëntgerichte functies centreren”, vertelt Monique Verdier. Zij is in het dagelijks leven directeur patiëntenzorg en verantwoordelijk voor alle bouwprojecten. De eerste stap, de bouw van een nieuwe vleugel, moet volgend jaar worden gezet. Daarna zal in etappes en afhankelijk van de beschikbare financiën de rest worden gebouwd. Dit gehele proces kan nog jaren duren.
“Voor de andere helft van het terrein gaat AM nu onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Te denken valt dan aan kantoorbouw voor het ziekenhuis, ruimten voor laboratoria of centra voor specifieke zorgverleners die graag dicht bij het ziekenhuis zitten, zoals de GGD.” Maar er zijn ook andere opties die het overwegen waard zijn, zoals een modern restaurant of woningbouw.
Verdier is enthousiast. “Ik zie onze samenwerking met AM als een verloving. Die kan volgend jaar uitmonden in een huwelijk of scheiding. Ik hoop op het eerst natuurlijk, want in dat geval kunnen wij samen op een financieel haalbare wijze het terrein ontwikkelen.”

Reageer op dit artikel