nieuws

Ontwikkelaar klopt aan bij corporaties

bouwbreed

Steeds meer corporaties krijgen projecten aangeboden van projectontwikkelaars die hun woningen niet verkocht krijgen. “Maar het zijn geen dolle dwaze dagen in corporatieland.”

Corporaties lijken voor projectontwikkelaars goede toevluchtsoorden voor noodlijdende projecten. De verkoop van nieuwbouwwoningen is op veel plekken zo goed als stilgevallen. Bovendien financieren banken nauwelijks nog nieuwe projecten. Kortom: zware tijden voor projectontwikkelaars. Uit nood kloppen ze aan bij corporaties, die meer financiële armslag hebben. Die spinnen er vervolgens garen bij; projecten gaan voor minder dan de kostprijs van de hand. Ontwikkelaar blij, corporatie blij.
“We krijgen veel vaker de vraag van projectontwikkelaars of wij een project willen overnemen”, bevestigt Jim Schuyt, directievoorzitter van woningcorporatie De Alliantie (60.000 woningen). Toch is het overnemen of participeren niet helemaal nieuw, legt hij uit. “In het verleden hebben we ook dikwijls als achtervang geparticipeerd. Doel was om een percentage van de voorverkopen te realiseren.” Vaak gaat het dan om samenwerkingsprojecten en gemengde koop/huur-projecten. De crisis heeft de verhoudingen inmiddels veranderd, met corporaties als bovenliggende partij. Dat wil niet zeggen dat corporaties op uitverkoopjacht gaan. “Het zijn beslist geen dolle dwaze dagen, waarbij projectontwikkelaars voor idiote prijzen hun projecten willen verkopen.” Bovendien kunnen corporaties beperkt investeren. De kredietcrisis is voor hen vooral een liquiditeitscrisis.

Investeren

Maar financiële ruimte is er soms wel. Zoals bij Vidomes, een woningcorporatie met 18.000 woningen in Den Haag. De corporatie hoopt enkele tientallen miljoenen euro’s te kunnen investeren in uitverkoopprojecten. Marja Duiverman, directeur projectontwikkelaar bij de corporatie is volop in gesprek met projectontwikkelaars. Een goede kans om de vastgoedportefeuille op een relatief economische manier aan te vullen, vindt ze.
Maar vanzelfsprekend is het overnemen van vastgelopen projecten door corporaties niet, zegt een woordvoerder van corporatiekoepel Aedes. “Corporaties zijn zelfstandige ondernemingen, dus het is niet zonder meer vanzelfsprekend dat zij anticyclisch investeren.”

Reageer op dit artikel