nieuws

Onderhoud kan beter met Asset Management

bouwbreed Premium

Met de juiste kennis van de infrastructuur, de kosten en de risico’s kun je als netwerkbeheerder beter presteren en afspraken maken. Dat is de essentie van Asset Management (AM). Via AM werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan verbetering van beheer en onderhoud van zijn infrastructuur, stellen Bert de Wit en Hans de Jonge.

RWS wil met onderhoudsstrategieën voor het beheer van de infrastructuur tot betere onderhoudskeuzes komen en prestatieafspraken kunnen maken met opdrachtnemers. Dit kan alleen als je weet wat je als netwerkbeheerder in huis hebt. Door kennis te vergaren over kwantiteit, kwaliteit en gebruik van de eigen ‘assets’. AM gaat over het beheer van de assets (voor RWS vooral de infrastructurele objecten van het hoofd(vaar)wegennet en het hoofdwatersysteem) van aanschaf tot afschrijving. Deze kennis biedt een organisatie of bedrijf onder meer de mogelijkheid risico’s beter in te schatten en afwegingen te maken tussen aanvaardbare risico’s en benodigde budgetten. Hierdoor kan een organisatie betere prestaties leveren en afspraken maken.
RWS accordeerde in september een voorstel voor uniforme invoering van AM voor de hele organisatie. Deze beslissing is onder meer gebaseerd op ervaringen bij ProRail en eigen ervaringen met infrastructurele PIM-pilots (partnerprogramma infrastructuur management) in Zeeland en Haaglanden.
De AM-methodiek is gebaseerd op risicomanagement en is internationaal beschikbaar. Iter Fidelis haalt de methodieken uit Engeland, Frankrijk, Amerika en Canada waar grote industriële bedrijven en netwerkbeheerders ze gebruiken. Iter Fidelis en RWS maken ze toepasbaar voor de infrastructuur. Hierdoor kunnen betrokkenen zichzelf beter dan voorheen de vraag stellen: Welke maatregelen nemen we om vijftien jaar onderhoudsvrij te zijn? In de praktijk betekent AM dat RWS de keuze maakt voor een meer geïntegreerde meerjarige onderhoudsaanpak in plaats van versnipperd klein onderhoud.

Markt

Belangrijk aspect bij de invoering van AM is de inschakeling van de markt. Bouwbedrijven krijgen van RWS in contracten toenemende verantwoordelijkheid met inbreng van eigen expertise en uitvoeringskeuze. Kocht RWS voorheen bijvoorbeeld 8 centimeter dik asfalt in, nu ligt de focus op resultaat en dienst van het product.
Bij de aanschaf van het asfalt geeft de opdrachtgever aan aan welke eisen de weg moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied verkeersbelasting of effect op het milieu. Dit betekent dat ook opdrachtnemers methodieken moeten volgen die optimaal bijdragen aan de netwerkprestaties die RWS moet leveren. Dit leidt tot contractvormen, waarbij risicobeheersing en daarop sturen in het kader van AM essentieel zijn. Naast de PIM-pilots deed RWS ervaring op bij het onderhoud aan de N31 bij Drachten met een DBFM-contract (Design Build Finance Maintenance). Deze verkenningstocht werd ruim binnen budget en tijdspad afgesloten. Een ander voorbeeld is het prestatiecontract voor integraal en meerjarig afsluiten van onderhoudscontracten.
De nieuwe aanpak betekent andere verhoudingen en verantwoordelijkheden en een ander samenspel tussen de partijen waarbij betrouwbaarheid, aantoonbaarheid, transparantie en budget-gestuurd werken de sleutelwoorden zijn. Daarmee behoren RAW-contracten tot het verleden.
RWS past AM steeds vaker toe en zal in de komende periode steeds verder gaan om zijn basis-kpi’s (key performance indicators) te garanderen aan de gebruikers: beschikbaarheid, bereikbaarheid, imago, aanzien, veiligheid en milieu.

Vernieuwing van de bouwsector

De vernieuwing in de bouw is onomkeerbaar ingezet, maar nog niet voltooid. Hoe gaat het verder met de vernieuwing, ook als PSIBouw eind dit jaar oplevert? Hoe worden de ‘kennisassets’ gemanaged?
De komende tijd kunt u op deze pagina regelmatig bijdragen lezen van mensen die bij de vernieuwing van de sector en bij PSIBouw betrokken zijn. Reacties zijn mogelijk op
www.debouwvernieuwt.nl

Reageer op dit artikel