nieuws

Nieuwe normen draagconstructies

bouwbreed

Normen over bouwwerken zijn fragmentarisch, onnodig gecompliceerd, specialistisch en vertonen onderling te weinig samenhang. Dat vindt de VROM-Inspectie. Met een nieuw, helder normenstelsel kan 90 procent van de Nederlandse draagconstructies probleemloos worden getoetst.

Volgens de inspectiedienst zou het ministerie van VROM het hervormen van het normenbeleid moeten bevorderen. Wat overblijft is een rol voor VROM als systeemtoezichthouder. In het convenant hoogbouw wordt al gewerkt aan meer integraal op elkaar afgestemde normen. Verschillende branches werken samen aan wolkenkrabberrichtlijnen.
In de actieagenda ‘Weg met de zwakke schakels’, die gisteren in het Bouwhuis werd gepresenteerd, staan meer aanbevelingen voor VROM. Om opdrachtgevers te ‘ontzorgen’ en getouwtrek na instortingen of bijna-instortingen te voorkomen, pleit de inspectiedienst voor een ‘hoger’ aansprakelijkheidsstelsel.
Opdrachtgevers moeten er volgens de inspectie van op aan kunnen dat hun schade wordt vergoed. “En ze moeten niet worden lastiggevallen met naar elkaar wijzende bouwpartners.” De inspectiedienst stelt verder voor constructieve veiligheidsplannen te verplichten met een eventuele hoofdrol voor de hoofdconstructeur.
De actieagenda die betere kennisdeling en opleiding nastreeft, is een reactie op een kersvers onderzoek naar vijftien nieuwbouwprojecten. Daaruit blijkt dat de constructieve veiligheid van Nederlandse bouwwerken nauwelijks is gewaarborgd.
In het Bouwhuis werd gisteren ook het Platform Constructieve Veiligheid geïnstalleerd. Het platform zal zich de komende drie jaar bezighouden met het registreren en analyseren van bouwkundige incidenten. Voorzitter Dik-Gert Mans liet weten dat de incidententeller in pilotvorm nu al op vijftig staat. In 2009 wordt het zogeheten abcmeldpunt.nl voor iedereen toegankelijk.

Geniepig

Elco Brinkman, voorziter van Bouwend Nederland, noemde constructieve veiligheid gisteren een eeuwenoud thema. “Maar we zijn verder gekomen. Je merkt dat er behoefte is niet langer van incident naar incident te leven. Ik ben blij dat er geen vechthouding tussen de verschillende partijen bestaat. Dat geeft aan dat het ergens over gaat.”

Reageer op dit artikel