nieuws

Neprom en Aedes: Garantie bouwkrediet

bouwbreed Premium

Het kabinet moet ingrijpen om een dreigende crisis op de woningmarkt op te vangen. Net zoals banken en verzekeraars zouden ook projectontwikkelaars en woningcorporaties gebruik moeten kunnen maken van garanties door de overheid.

Dat vinden de belangenorganisaties Aedes (woningcorporaties) en Neprom (projectontwikkelaars). Ze maken zich zorgen over de gevolgen die de kredietcrisis heeft op de woningmarkt. Bouwbedrijven en woningcorporaties kunnen bij bouwprojecten moeilijker aan leningen komen en moeten meer rente betalen.
“Banken zijn veel minder bereid om leningen te verstrekken voor bouwprojecten. Hierdoor lopen bouwprojecten grote vertragingen op. Sommige komen zelfs stil te liggen. Hoewel bouwers nu nog redelijk gevulde portefeuilles hebben, kan dat volgend jaar heel anders zijn. Dat kan funest zijn voor bouwers en hun werknemers”, waarschuwt Neprom-directeur Jan Fokkema.
Om banken ertoe te bewegen weer geld beschikbaar te stellen aan bouwprojecten wil Neprom dat de overheid garant staat voor die kredieten. “Een andere oplossing is dat overheidsbanken zoals de Bank Nederlandse Gemeenten meer commerciële taken krijgen”, aldus Fokkema. Om de markt weer vlot te trekken wil Neprom bovendien dat de bovengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHP) zou moeten worden opgetrokken van 265.000 naar 350.000 euro, zoals de Vereniging Eigen Huis (VEH) voorstelde. Ook zou de overdrachtsbelasting tijdelijk moeten worden verlaagd van 6 naar 3 procent.

Actie

Neprom en Aedes hebben hun voorstellen neergelegd bij de ministers Vogelaar (wonen) en Bos (Financiën). Fokkema: “Ze deden geen toezeggingen, maar ik denk dat het Rijk wel actie móet ondernemen.”
Ook Rabobank-bestuursvoorzitter Bert Heemskerk pleit voor maatregelen voor de woningmarkt. Hij maakt zich druk over de onrust onder woningeigenaren. Iedereen zou zich tegen de daling van de huizenprijs moet verzekeren, vindt hij. Onnodig, aldus de Vereniging Eigen Huis. Nederland heeft immers de Nationale Hypotheek Garantie.
Minister Vogelaar (wonen) kondigde eind vorige week aan dat er binnenkort maatregelen genomen worden om de woningbouw op gang te houden. Een van de maatregelen is waarschijnlijk het fors verhogen van de borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Die bedraagt nu 200.000 euro per woning. Door de verhoging kunnen corporaties meer geld lenen tegen een aantrekkelijker rentetarief.

Reageer op dit artikel