nieuws

Nader onderzoek naar infrageluid

bouwbreed Premium

Met series van zeer gevoelige microbarometers zijn explosies, vulkaanuitbarstingen en aardverschuivingen op grote afstand waar te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van Laslo Evers die daarop vandaag promoveert aan de TU Delft.

Met series van zeer gevoelige microbarometers zijn explosies, vulkaanuitbarstingen en aardverschuivingen op grote afstand waar te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van Laslo Evers die daarop vandaag promoveert aan de TU Delft.
Het zogenaamde infrageluid dat Evers bestudeerde heeft een frequentie lager dan 20 Hz en is voor mensen niet meer hoorbaar. Het komt vrij bij grote verplaatsingen van lucht en bewegende oppervlakten. Door meerdere microbarometers in series of arrays op te stellen kan de richting waaruit het geluid komt worden bepaald. Met meerdere arrays kan de exacte locatie worden uitgepeild, zoals Evers afgelopen jaren bewees. Zo zag hij op zijn beeldscherm al dat er in Engeland iets aan de hand was, voordat de berichtgeving over de explosie van een brandstofdepot bij Londen in 2005 op gang kwam. Het KNMI, waar Evers zijn onderzoek uitvoerde gebruikt de metingen vooral om illegale bovengrondse kernproeven op te sporen. Volgens Evers is er meer kennis nodig over de wisselwerking tussen dampkring en infrageluid. Temperaturen en windsnelheden op 50 – 100 kilometer hoogte kunnen een vertekend beeld opleveren van de metingen van infrageluid. Het omgekeerde kan echter ook. De informatie uit infrageluid kan ook gebruikt worden om meer te weten te komen over de hogere atmosfeer.

Reageer op dit artikel