nieuws

Milieuinspecteurs en rioolwerkers slecht beschermd

bouwbreed Premium

Milieu-inspecteurs, parkeerwachters, rioolwerkers en rattenbestrijders worden onvoldoende beschermd tegen agressie en geweld van burgers.

Dat blijkt uit een verschenen rapport van de Arbeidsinspectie dat gisteren is gepubliceerd. Driekwart van de onderzochte overheidsorganisaties leeft de Arbowet voor medewerkers in de buitendienst niet goed na. De inspectie controleerde 148 gemeenten, vijf provincies, elf waterschappen en zes diensten van Rijkswaterstaat. Bij 75 procent van deze organisaties werden een of meer overtredingen geconstateerd. Van echte misstanden was geen sprake. Meestal kon worden volstaan met een waarschuwing of een eis.
Volgens de Arbeidsinspectie gaat het vooral om het ontbreken van maatregelen om agressie en geweld te voorkomen, terwijl de agressie tegen mensen met een publieke taak toeneemt.
Buitendienstmedewerkers worden daarnaast onvoldoende beschermd tegen onveilige machines, valgevaar bij het onderhoud aan bruggen en sluizen en zwaar tillen bij het opruimen van kadavers. Gemeenten en provincies nemen vooral ook te weinig maatregelen tegen micro-organismen, die bijvoorbeeld bij ongediertebestrijders en rioolwerkers de ziekten van Lyme en Weil kunnen veroorzaken. De Arbeidsinspectie vindt de matige naleving van de Arbowet zorgwekkend en overlegt met de sectoren over meer aandacht voor en voorlichting over de risico’s in de buitendienst. Diensten staan vaak niet stil bij die risico’s of kennen ze niet.

Reageer op dit artikel