nieuws

Kloof tussen bouwer en automatiseerder

bouwbreed

Nog steeds gaapt een kloof tussen de werelden van de bouw en van de gebouwautomatisering. Veel aanbieders van automatisering weten niet wat ‘bimmen’ is. Architecten en aannemers verdiepen zich nauwelijks in gebouwautomatisering.

Dat werd duidelijk op het congres ‘Smart Buildings’ in Hoevelaken. Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland drukte de deelnemers op het hart in een vroeg stadium bij het ontwerp en de uitvoering van bouwwerken betrokken te zijn, maar hij vertelde niet hoe de integratie tussen ontwerp, uitvoering en gebouwautomatisering concreet gestalte zou kunnen krijgen. Hij zei onder de indruk te zijn van een bedieningspaneel, dat hij heeft gezien in een internaat voor gehandicapten. Echter, buiten beeld bleef een idee hoe intelligente bouwwerken kunnen ontstaan uit samenwerking van automatiseerders en andere partijen.
Brinkman refereerde aan de BIMCaseweek, waarin een derde brug over de Maas werd ontworpen. Op de beurs bij het congres wisten echter weinig mensen wat ‘bimmen’ is (het gebruik van een bouw informatie model). Het initiatief ‘Building Smart’ en het congres ‘Smart Buildings’ rijden elkaar als het ware voorbij op een rangeerterrein, stelt Piet Oskam van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom. Hij vindt dat aannemers aanbieders moeten worden en zich actiever moeten opstellen naar adviseurs.

Standaarden

Technisch is gebouwautomatisering geen probleem. Er zijn drie open standaarden voor de communicatie: LonMark, BacNet en KNX. De laatste wordt vooral in woningen toegepast, de andere twee zijn voor utiliteitsbouw. De onderdelen van een gebouw die bediend moeten worden krijgen een IP-adres. Jan Kredèl van de technische kennisvereniging TVVL heeft wél van ‘bimmen’ gehoord. “Wij omarmen alle drie standaards voor open communicatie. Het zou goed zijn als je in het BIM al tot een adrescode kunt komen. Gebouwautomatisering past in de rubrieken 68 en 78 van de Stabu-systematiek.” Door zulke concrete stappen zouden de treinen ‘Building Smart’ en ‘Smart Buildings’ aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Ook het in een vroeg stadium om de tafel zitten zou een concrete inhoud krijgen.
Het congres en de beurs waren gericht op het bieden van informatie aan gebruikers, opdrachtgevers, architecten en adviseurs. ‘Smart Buildings’ werd geprogrammeerd door een commissie met vertegenwoordigers van LonMark Nederland, KNX en BacNet Interest Group Netherlands. Duidelijk werd dat de mogelijkheden legio zijn, mits de gebruiker kiest voor een open standaard. Een aantal aanbieders legt nadruk op de duurzaamheid van automatisering, andere wijzen op de verhoging van comfort, flexibiliteit en veiligheid. Gebouwen met intelligentie voldoen beter aan de verwachtingen.

Reageer op dit artikel