nieuws

Kinderachtig

bouwbreed

Bouwend Nederland probeert de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra zoveel mogelijk te weren uit besturen van paritaire organisaties en overleggroepen, waaronder de werkgeversdelegatie voor de cao-onderhandelingen. Dat laatste is formeel omdat de representativiteit nog vastgesteld zou moeten worden. Dat is een kinderachtige houding.

Bouwend Nederland probeert de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra zoveel mogelijk te weren uit besturen van paritaire organisaties en overleggroepen, waaronder de werkgeversdelegatie voor de cao-onderhandelingen. Dat laatste is formeel omdat de representativiteit nog vastgesteld zou moeten worden. Dat is een kinderachtige houding.
De grootste werkgeversorganisatie in de bouw beoogde destijds de enige vertegenwoordiger te zijn namens de bouw aan werkgeverszijde. Daarop was de fusie tussen de verschillende werkgeversverenigingen gericht. Bouwend Nederland hoopte toen nog dat gespecialiseerde aannemers, die verenigd waren in de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga), zich zouden aansluiten bij de fusie. Dat gebeurde niet.
Daar kon Bouwend Nederland nog mee leven. Zelfs werden afspraken gemaakt over zetels voor de Conga in de besturen van de bedrijfstakfondsen en in de cao-delegatie. Die afspraken worden ook niet geschonden. Dat lijkt aardig, maar brengt de Conga, die zeven organisaties van gespecialiseerde aannemers vertegenwoordigde, in de problemen. Zij kan immers niet voor alle lidverenigingen van de Aannemersfederatie spreken.
Die verenigt vijftien organisaties en niet slechts gespecialiseerde aannemers, maar ook hoofdaannemers. Daarmee representeert de federatie een groter deel van de sector dan de Conga. Terecht wil zij daarom eigen zetels hebben.
Dat Bouwend Nederland dit probeert tegen te houden is onverstandig. Weliswaar is de Aannemersfederatie een directe concurrent van Bouwend Nederland, maar vergeten wordt dat de aannemers binnen de federatie belangrijk bijdragen aan de bedrijfstakfondsen. En dat diezelfde aannemers met hun relatief hoge loonsommen een direct belang hebben bij de cao-onderhandelingen. Het gevaar is nu dat de federatie de bouw-cao de rug gaat toekeren. Daar zit niemand op te wachten.
Bouwend Nederland moet dan ook heel snel volwassen worden en de Aannemersfederatie geven waar zij recht op heeft: zetels in de besturen van de bedrijfstakfondsen en een volwaardige plek bij de cao-onderhandelingen.

Reageer op dit artikel