nieuws

Integrale aanpak nodig bij thermisch actief bouwen

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers die een gebouw met thermische activering willen uitrusten, moeten in een vroeg stadium de bouwers en beheerders bij het bouwproces betrekken. Een integrale aanpak is noodzakelijk.

De reden is dat leidingen moeten worden opgenomen in de bouwmassa. Zij moeten op de juiste plek liggen en de overdracht van warmte mag niet worden belemmerd. Dat staat in het rapport Thermisch Actief Bouwen, dat door Peter Fraanje van Bouwend Nederland werd overhandigd aan Sophie van ’t Westeinde, wethouder economische zaken in Goes. Dat gebeurde op een symposium in het gemeentehuis van Goes. Het nieuwe gemeentehuis is voorzien van een aantal maatregelen voor het milieu, waaronder thermische activering. Daarbij worden delen van de massa van het gebouw gebruikt om warmte op te slaan of af te geven. Het is enigszins vergelijkbaar met een vliegwiel in een bus, dat de bewegingsenergie opneemt bij het remmen en weer afgeeft bij het optrekken. De energie gaat dan niet verloren bij het remmen.

Straling

Volgens het rapport, een uitgave van Bouwend Nederland en Woningborg Gouda, wordt de warmte voornamelijk opgeslagen en afgegeven via straling en in mindere mate via conductie. De warmte wordt verspreid door leidingen met water, die in het beton zijn verwerkt. Dat kan zijn aan de onderzijde of bovenzijde van vloeren, in wanden en funderingen. Belangrijk is dat tussen de leidingen en het beton geen isolatie wordt aangebracht en dat de overdracht niet wordt geremd door vloerbedekking, verlaagde plafonds of wandbekleding. De beheerder van het gebouw moet weten hoe de installatie werkt en waar de leidingen zich bevinden, zodat de thermische activering ook tijdens de gebruiksfase niet wordt belemmerd of beschadigd.

Ingeregeld

De goede werking van thermische activering kan ook worden verstoord door een slechte detaillering. De leidingen moeten passen tussen de wapening van de betonconstructie. Het is niet juist de wapening tijdens de uitvoering weg te knippen waar leidingen moeten komen. Een installatie voor thermische activering is nooit meteen optimaal, maar moet worden ingeregeld. Dat kost tijd en geld, waarin het bestek en de planning moeten voorzien. De installatie kan op afstand worden bestuurd en bewaakt. Volgens het rapport wordt in het onderwijs nog te weinig aandacht aan thermische activering besteed. Ook bestaat behoefte aan goede informatie bij gemeenten, die thermische activering willen voorschrijven.

Reageer op dit artikel